Logotypy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programy Regionalne Rzeczpospolita Polska Małopolska

Źródła dofinansowania: Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Logotypy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programy Regionalne Rzeczpospolita Polska Małopolska

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej