Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna

CHARAKTERYSTYKA POŻĄDANYCH PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH

 

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2013-2020, w zakresie turystyki dużego znaczenia nabiera dziedzictwo kulturowe. Coraz więcej turystów pragnie spędzać wolny czas w sposób aktywny, czerpiąc jak najwięcej korzyści ze świadomego obcowania z kulturą, tradycją i krajobrazem regionu. Turystyka dziedzictwa kulturowego jest uprawiana najczęściej przez ludzi poszukujących spokoju i wobec tego jest ona dość daleka od głównego nurtu sposobów wypoczywania i co stanowi jej komplementarność względem uzdrowiskowego charakteru gminy. Niezbędne są zatem nakłady i działania obejmujące kwestie pielęgnacji i modernizacji dziedzictwa kulturowego. Wprowadzenie idei „slow biznesu” na terenie gminy, również pasuje do jej uzdrowiskowego klimatu. Jest to idea przeciwstawna życiu w pędzie, uwidaczniająca w postaci rodzinnych interesów, manufaktury np. serów, autorski restauracji lub sadów, który wysyłają owoce prosto do domu klienta. W „slow biznesie” zwraca się dużą uwagę nie tylko na produkcję, ale i na relacje z klientami i jakość usług, co bardzo cenią sobie turyści zwłaszcza zagraniczni.

Struktura celów i kierunków interwencji w ramach celu strategicznego „Poprawa atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury” oraz celu operacyjnego „Wsparcie rozwoju komplementarnych usług turystycznych, uzdrowiskowych i prozdrowotnych służących wzrostowi gospodarczemu miasta i gminy” zwrócono szczególną uwagę na potrzebę:

 • stworzenia kompleksowego i spójnego produktu turystycznego, z wykorzystaniem dostępnych zasobów naturalnych i okolicznych szczytów, np. Eliaszówki,
 • wsparcia przedsiębiorców działających w branży turystycznej i agroturystycznej (informowanie o możliwych źródłach finansowania, kojarzenie partnerów),
 • podnoszenia kompetencji lokalnej społeczności w zakresie obsługi ruchu turystycznego i agroturystycznego oraz usług około turystycznych,
 • tworzenia obiektów i podnoszenia kwalifikacji kadry w zakresie usług turystycznych i przyrodoleczniczych wywodzących się z tradycji uzdrowiska w tym również modernizacja i budowa pijalni wód mineralnych w pozostałych miejscowościach gminy (Głębokie, Łomnica, Wierchomla),
 • zagospodarowania wolnych obszarów gminy pod kątem turystyki i rekreacji,
 • stworzenia parku etnograficznego ukazującego „życie” grupy etnicznej zamieszkującej obszar gminy – górali nadpopradzkich zwanych Czarnymi Góralami (muzeum, osada, karczma z kuchnia regionalna itp.),
 • zagospodarowania Góry Kicarz dla rozwoju ruchu turystycznego.

W ramach celu strategicznego „Poprawa atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury” oraz celu operacyjnego „Zachowanie i pielęgnacja walorów uzdrowiskowych miasta i gminy Piwniczna – Zdrój” zwrócono szczególna uwagę na  potrzebę:

 • rewitalizacji tkanki miejskiej (w tym renowacji i restauracji zabytków),
 • porządkowania przestrzeni publicznych, uzupełnianie infrastruktury technicznej i towarzyszącej,
 • ochrony unikalnego klimatu Piwnicznej – Zdroju,
 • animowania wydarzeń i zajęć w zmodernizowanych i nowopowstałych obiektach gminnych, pełniących funkcje kultury (biblioteki, domy kultury, świetlice wiejskie, itp).,
 • modernizacji, budowy, rozbudowy obiektów pełniących funkcje sportową,
 • wspierania działań dostosowawczych infrastrukturę turystyczną do standardów panujących w Unii Europejskiej.

W ramach celu operacyjnego „Spójna promocja atrakcji turystycznych, kulturowych, przyrodniczych i stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego” zwrócono szczególną uwagę na potrzebę:

 • rozwoju produktu uzdrowiskowego, oferty pozasezonowej i oferty rekreacyjno-sportowej,
 • współpracy z podmiotami realizującymi usługi turystyczne na obszarze gminy,
 • promocji aktywnych form spędzania czasu wolnego – aktywizacji społeczności lokalnej w obszarze rekreacji, sportu, kultury,
 • współtworzenia i podejmowania działań zgodnie ze Strategią Rozwoju i Promocji Produktu Uzdrowiskowego Małopolski,
 • uczestnictwa w międzynarodowych targach oraz imprezach promocyjno-handlowych w partnerstwie, np. z Gminami Doliny Popradu, Powiatem.

 

Produkty turystyczne w Gminie to, m.in.: boiska wielofunkcyjne, wieże i platformy widokowe, ścieżki pieszo-rowerowe, kąpielisko na Radwanowie, Pijalnia Artystyczna i Park Zdrojowy, Park Krajobrazowy Szlak Architektury Drewnianej, hala widokowo-sportowa, ścianka wspinaczkowa, sala fitness, Park Węgielnik - Skałki, źródła naturalnych wód mineralnych, spływy górską rzeką, wypożyczalnie rowerów elektrycznych, stadniny koni, stacje narciarskie.

Gmina dotychczas zrealizowała wiele projektów w obszarze infrastruktury turystycznej oraz planuje kolejne inwestycje, mające na celu uatrakcyjnienie i ulepszenie tej strefy – między innymi będzie to: przebudowa i zagospodarowanie ścieżek  pieszo-spacerowych  na górze Kicarz wraz z obiektami małej architektury.

Podziel się z rodziną i przyjaciółmi

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.