Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna

CHARAKTERYSTYKA POŻĄDANYCH PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH

 

Ważnym elementem dla rozwoju Gminy Rabka-Zdrój jest promocja produktów lokalnych z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu. Gmina może poszczycić się wieloma przedsięwzięciami i produktami, które kojarzą się z Gminą – są to wartości kulturalne, uzdrowiskowe oraz regionalne. Produkt lokalny to najczęściej wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy Regionu. Jest on produkowany w sposób nieprzemysłowy, nie masowy, z surowców lokalnych lub przy użyciu lokalnych metod wytwarzania. Produkt lokalny to także produkt, który dla mieszkańców Regionu jest codzienny, pospolity, natomiast dla osób z zewnątrz stanowi coś wyjątkowego i specyficznego.

Produkty turystyczne wdrożone w gminie Rabka-Zdrój są następujące:

 • Teatr Lalek Rabcio - od 1949 roku, nieprzerwanie wizytówką teatru są przedstawienia oparte o rodzimy folklor oraz tradycje, opowiadające też o dawnych bohaterach ludowych. W repertuarze wyraźna jest próba utrzymania sztuk granych dawniej, baśni klasycznych i baśniowych opowieści współczesnych dla małych widzów oraz pozycji związanych z kulturą regionu. A z drugiej strony widać dążenie do wprowadzania nowych pozycji, nadania starym odmiennej inscenizacji i oprawy scenograficznej, umożliwienie prób autorskich i reżyserskich.
 • Rabczańska Strefa Rękodzieła - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Nauka wykonywania ozdób drewnianych, szklanych, bibułkarstwa. Dla osób dorosłych zajęcia nauki pranie na tarze, maglowania, wykonywania kiszonek. Uzdrowisko Rabka S.A.
 • Źródła solankowe wód leczniczych – największym bogactwem Uzdrowiska Rabka, są w źródła solankowych wód leczniczych. Lecznicze, pielęgnacyjne i profilaktyczne działanie solanki znane jest od stuleci. Naturalne rabczańskie solanki nieskażone cywilizacją, niezanieczyszczone chemią, leczą choroby układów: oddechowego, krążenia, nerwowego i narządu ruchu.
 • Galeria Pod Lilianną - rodzimi artyści prowadzą tutaj warsztaty edukacyjne, można również obejrzeć różnego rodzaju wyroby rękodzielnicze m.in.: drewniane rzeźby, wyroby ceramiczne, garncarskie, malarstwo, obrazy malowane na szkle, hafty, przedmioty wykonane z bibuły oraz metaloplastykę.

 

 

Ważna kwestią jest to, że Rabka-Zdrój sama w sobie może być uznawana za produkt turystyczny. Wszelkie działania muszą prowadzić do opracowania i wykreowania produktu jako rozpoznawalnej marki, wysoko ocenianej przez konsumentów rynku usług turystycznych i uzdrowiskowych. Wobec  spodziewanych  trendów we współczesnym ruchu  turystycznym, wraz z rosnącym zainteresowaniem wyjazdami „po zdrowie i urodę” oraz panującą epidemią Covid-19 oraz po przeanalizowaniu potencjału turystycznego obszaru położenia Rabki-Zdroju,  należy stwierdzić, że  turystyka uzdrowiskowa powinna stanowić markowy produkt turystyczny Gminy. Dla kuracjuszy najcenniejszymi atrybutami marki są wysokiej jakości usługi lecznicze, przyjemne, harmonijne otoczenie, dostępność komunikacyjna atrakcyjnych punktów w uzdrowisku, dobra informacja o niewymagających szlakach turystycznych. W  tym względzie podobne oczekiwania będą charakteryzowały osoby z małymi dziećmi, dla których dodatkowo ważna będzie sprawa kącików dla maluchów i miejsc do zabawy spełniających podwyższone standardy bezpieczeństwa.

Produkty planowane/pożądane na terenie gminy to:

 • materiały promocyjne ukazujące potencjał turystyczny regionu/obszaru – ulotki, foldery, przewodniki po regionie, mapy itp.,
 • wirtualne spacery, filmiki, przewodniki,
 • filmy promocyjne, wydawnictwa,
 • ozdoby/biżuteria,
 • zabawki, gadżety, maskotki,

Dla turysty poszukującego atrakcji kulturowych należy przygotować informacje o szlakach m.in. architektury drewnianej, o osobowościach, o kulturze, obiektów obecnie związanych z miejscowością uzdrowiskową, o kulturze regionalnej.

Odbiorcę z grupy biznesowej zainteresują tematy przypisane powyżej wymienionym grupom, jak również oferta ośrodków Spa, możliwości skorzystania z zabiegów regeneracyjnych, basenu czy siłowni.

Ważne są również oczekiwania osób zainteresowanych uprawianiem sportu, sportów zimowych, jazdy konnej, jazdy na rowerze, ofercie typu Incentives (budowa więzi, gry terenowe, integracja).

Dużą atrakcją uzdrowiska jest także specyficzna infrastruktura zdrojowa i lecznicza, nie spotykana w innych miejscowościach wypoczynkowych. W Rabce-Zdroju znajdują się tężnie solankowe i pijalnie wód mineralnych, zakład przyrodoleczniczy, przychodnie zdrojowe, Solankowe baseny kąpielowe, a także park zdrojowy i specjalne tereny spacerowe – Bulwary nad Poniczanką, szeroko wykorzystywane zarówno przez kuracjuszy, jak i turystów. Jednak podstawowa baza infrastruktury wymaga modernizacji.

Nadrzędnym celem podejmowanych działań – w perspektywie kilku najbliższych lat – jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Rabka-Zdrój, powstrzymanie degradacji obszarów znajdujących się w gorszym położeniu oraz przywrócenie tym miejscom jego pierwotnych – ważnych z punktu widzenia lokalnego rozwoju – funkcji. Będzie się to odbywać poprzez szereg mniejszych i większych projektów, zarówno infrastrukturalnych, jak i „miękkich”, realizowanych w równej mierze przez samorząd i instytucje publiczne, jak i przez organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców i innych ważnych podmiotów rozwoju lokalnego.

Celem planowanych inwestycji jest rozwój ogólnodostępnych produktów i oferty turystyczno-rekreacyjnej Rabki-Zdroju i budowanie wizerunku uzdrowiska jako obszaru atrakcyjnego turystycznie z wyróżniającą się w skali kraju kompleksową ofertą łączącą walory uzdrowiskowe, rekreacyjne i turystyczne.

Celem szczegółowym jest uatrakcyjnienie oferty pobytowej i w konsekwencji dalsze zwiększanie ruchu turystycznego w Rabce-Zdroju poprzez budowę kolejnych atrakcji w przestrzeni publicznej. Realizacja projektów przyczyniać się będzie do wzrostu zainteresowania Rabką-Zdrojem, a w konsekwencji do zwiększonej liczby turystów i kuracjuszy odwiedzających miasto. To z kolei będzie elementem – poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wiodącymi kierunkami rozwoju Rabki-Zdroju i jej profilem uzdrowiskowym - konsekwentnego tworzenia warunków rozwoju gospodarczego i lokowania się nowych inwestycji związanych z funkcją turystyczno-rekreacyjną.

Planowane działania w najbliższym czasie to:

 • ograniczenie transportu indywidualnego i wprowadzenie autobusów elektrycznych w mieście i w uzdrowisku, parkingi poza strefą uzdrowiskową i ścisłym centrum miasta,
 • budowa ścieżek rowerowych,
 • odbudowanie małej drewnianej architektury z okresu największej świetności uzdrowiska. Wykorzystanie pięknych zabytkowych obiektów na cele kulturalne, muzealne, ale również klimatyczne restauracje z muzyką,
 • odwiert termalny w uzdrowisku,
 • kolej gondolowa na Luboń Wielki,
 • budowa platform widokowych wraz z  infrastrukturą turystyczną.

Gmina jest gotowa uczestniczyć w rozwoju nowych atrakcji na terenie Gminy i pomóc inwestorom w uzyskaniu wszelkich uzgodnień, czy organizacji spotkań. Z myślą o przedsiębiorcach gmina jest gotowa wprowadzić ulgi i zachęty mające ułatwić inwestorom podjęcie decyzji o lokalizacji inwestycji na terenie Gminy.

Ponadto Rabka-Zdrój staje przed wyzwaniem ponownego zdefiniowania swoich funkcji i

wyznaczenia kierunków rozwojowych na najbliższe lata. Wydaje się, że zarówno zasoby własne (walory turystyczno-uzdrowiskowe oraz tradycja miejsca), a także obserwowane trendy – tak światowe, jak i coraz powszechniej obecne w Polsce - które coraz większą wagę i środki przykładają do zdrowego, aktywnego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej sprawiają, iż dominująca funkcja turystyczno-uzdrowiskowa Rabki-Zdroju w najbliższych latach nie podlega żadnej dyskusji. Powszechnie uważa się, że turystyka zdrowotna, w tym turystyka uzdrowiskowa, będzie jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin turystyki. Wiąże się to niewątpliwie ze starzeniem się społeczeństw, ogólnym wzrostem świadomości i chęci dbania o własne zdrowie zarówno wśród ludzi młodszych, jak i starszych oraz ze wzrostem zamożności społeczeństw. Kwestia ta staje się jeszcze bardziej aktualna i bardzo ważna w aspekcie epidemii koronawirusa. Dziś, obok tradycyjnego modelu lecznictwa uzdrowiskowego, pojawia się dynamicznie rozwijająca się turystyka uzdrowiskowa. Dużą popularność zyskują, oferowane w ramach wyjazdów weekendowych lub kilkudniowych, zabiegi typu wellness czy też SPA. O wyborze miejsca i formie wypoczynku decyduje konsument cieszący się większymi dochodami, a także wzrost świadomości i wysoki poziom edukacji prozdrowotnej w społeczeństwie, potrzeba dbałości o zdrowie, kondycję fizyczną i wygląd.

Rabka-Zdrój nastawia się na przygotowanie atrakcyjnej, innowacyjnej i konkurencyjnej oferty obejmującej usługi leczniczo-profilaktyczno-rehabilitacyjne, turystyczno wypoczynkowe, sportowo-rekreacyjne, kulturalne i inne, które pozwolą jej w przyszłości na efektywny rozwój. Jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi staje Rabka-Zdrój jest wyjście poza świadczenie usług związanych tylko z lecznictwem uzdrowiskowym oraz profilaktyką i stałe poszerzanie swej działalności o ofertę związaną z wypoczynkiem turystycznym opartym o walory przyrodnicze i rozbudowującą się ofertę kulturalną. Punktem wyjścia dla zdynamizowania rozwoju Rabki-Zdroju i wzrostu jej konkurencyjności, zarówno w wymiarze wewnętrznym (krajowym), jak i europejskim, jest zwiększenie atrakcyjności miejscowości przez poprawę szeroko rozumianej infrastruktury społeczno-gospodarczej służącej podstawowej tj. turystyczno-uzdrowiskowej funkcji miasta, a przez to zbudowanie przewagi konkurencyjnej Uzdrowiska w stosunku do innych podobnych ośrodków. Nowy sposób patrzenia na rozwój funkcji uzdrowiskowo-turystycznej Rabki-Zdroju powinien uwzględniać także zmieniający się profil odbiorcy usług w miejscowościach uzdrowiskowych. Zasadniczo należy wyróżnić dwie dominujące grupy - osoby starsze, co ma związek z zachodzącymi procesami demograficznymi i bogaceniem się społeczeństwa (coraz większa liczba osób starszych, które chcą jak najdłużej zachować dobrą jakość życia i mają na to środki finansowe) oraz osoby młode, aktywne zawodowo, które troszczą się o zdrowie, zdrowy tryb życia i zachowanie kondycji fizycznej i dobrego wyglądu. W tym trendzie należy także upatrywać szans rozwojowych dla Rabki-Zdroju i konsekwentnie doskonalić i rozszerzać ofertę o coraz bogatszy zestaw atrakcyjnych produktów z dziedziny medycyny, kultury i rekreacji oraz w sposób innowacyjny łączyć kuracje i profilaktykę zdrowotną z aktywnym wypoczynkiem turystycznym. Oznacza to potrzebę rozbudowy infrastruktury uzupełniającej sferę profilaktyki zdrowotnej, turystyki i rekreacji. Zatem poprawę istniejącej infrastruktury, w szczególności w zakresie:

 • konsekwentnego podnoszenia jakości i atrakcyjności urządzeń uzdrowiskowych, w tym Parku Zdrojowego i jego otoczenia;
 • unowocześnienia i uatrakcyjnienia dostępnej oferty turystyczno-rekreacyjnej, w tym rozbudowy istniejących stacji narciarskich i przekształcenia ich w nowoczesne obiekty całoroczne;
 • lepszego wykorzystania bogatego dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa technicznego;
 • wzmacniania i rozbudowy nowych przestrzeni zdarzeń kulturalnych i rozrywkowych;
 • porządkowania przestrzeni publicznych będących wizytówką Uzdrowiska, w tym lepszego wykorzystania zabytkowych obiektów, które mogłyby wspierać funkcje uzdrowiskowe;
 • większego otwarcia się na profil związany z turystyką biznesową i szkoleniową (wykorzystanie bliskości aglomeracji krakowskiej i dogodnego połączenia komunikacyjnego);
 • rozbudowy boisk, sal do ćwiczeń, siłowni na otwartym powietrzu;
 • lepszego zagospodarowania i wykorzystania dla potrzeb produktu turystyczno-rekreacyjnego przepływających przez Rabkę-Zdrój rzek i potoków, a także bardziej wysublimowanej oferty, np. pól golfowych czy ścianek wspinaczkowych;
 • radykalnej poprawy jakości powietrza na obszarze Uzdrowiska.

Podziel się z rodziną i przyjaciółmi

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.