Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

 

O potencjale turystycznym Gminy Muszyna-Zdrój stanowią następujące obiekty i atrakcje turystyczne:

 • Ogrody sensoryczne – Park Zdrojowy „Zapopradzie” - zagospodarowanie terenów wokół obiektów sanatoryjnych. Celem ogólnym projektu był rozwój ogólnodostępnych produktów i oferty turystyczno-uzdrowiskowej Muszyny i budowanie wizerunku Uzdrowiska i całej Małopolski, jako obszaru atrakcyjnego turystyczne z wyróżniającą się w skali kraju kompleksową ofertą łączącą walory: krajobrazowe, lecznicze, turystyczne, kulturowe oraz geograficzne. Konsekwencją wzrostu atrakcyjności Muszyny, jako miejsca o dużych walorach turystycznych, jest dalszy rozwój Uzdrowiska, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Muszyny wśród pozostałych polskich i europejskich uzdrowisk, w wyniku czego wzrasta ranga i renoma Małopolski, jako regionu o szczególnym potencjale turystycznym. Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie ruchu turystycznego i uzdrowiskowego w Muszynie poprzez zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zielonych w centrum Muszyny i stworzenie na tym terenie unikatowego (m.in. poprzez różnorodność funkcji) Parku Zdrojowego. Celami pośrednimi były:
 • pełniejsze dostosowanie się do wymogów dot. urządzeń uzdrowiskowych zawartych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych [Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku, Dz. U. 2005, nr 167, poz. 1399],
 • wykreowanie atrakcyjnego produktu turystyczno-uzdrowiskowego miasta,
 • promowanie Muszyny jako ośrodka o kompleksowej ofercie turystyczno-uzdrowiskowej,
 • kompleksowa rewitalizacja całego Zapopradzia i przywrócenie mu utraconych funkcji uzdrowiskowych,
 • otwarcie się Muszyny na Poprad i wykorzystanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego rzeki.

Działania w tej części projektu obejmowały tereny wokół istniejących obiektów sanatoryjnych (Muszyna i Korona) oraz terenów położonych nad brzegiem rzeki Poprad w rejonie za Parkiem wokół pijalni „ANTONI”. Pierwszym elementem była modernizacja ul. Mściwujewskiego i uczynienie z niej traktu pieszo-rowerowego z element małej architektury (ławki, kosze, donice kwiatowe, oświetlenie). Zwieńczeniem traktu jest altana grillowa w miejscu, które ówcześnie było tradycyjnie wykorzystywane przez kuracjuszy do organizacji spotkań towarzyskich. Drugim elementem było stworzenie na łąkach nad aleją Zdrojową sześciu ogrodów sensorycznych, które poza funkcją spacerowo-rekreacyjną, spełniałyby także funkcje terapii i nauki dla osób niepełnosprawnych i dzieci. Ogrody te składałyby się z ogrodu zdrowia (wyposażony w 5 urządzeń do ćwiczeń dla osób starszych i niepełnosprawnych), zapachowego, słuchowego, dotykowego, smakowego oraz wzrokowego z wieżą widokową.

Na zboczach łąk powstały ścieżki ruchowe łączące wszystkie ogrody oraz połączone z zejściem na Aleję Zdrojową. Przed wejściem do każdego z ogrodów, postawiono tablicę informacyjną z danymi dotyczącymi ogrodu i możliwości korzystania z niego. Informacje znajdujące się na tablicy napisane są w druku powiększonym oraz pismem Brajla. Wszystkie ogrody oraz ścieżki ruchowe wyposażone zostały w elementy małej architektury (ławki, a niektórych przypadkach drewniane siedziska, kosze, stojaki rowerowe, drewniane balustrady, a w części przypadków także specjalne blaty do prac ogrodniczych). Trzecim elementem było zagospodarowanie terenów nad brzegiem rzeki Poprad, za pijalnią Antoni. Jest to projekt zakończony. „Ogrody Magiczne”, czyli magiczny ogród ze stawami rekreacyjnymi to trzeci element projektu, który miał na celu zagospodarowanie terenów nad brzegiem rzeki Poprad, za pijalnią wody mineralnej „Antoni” w Muszynie. Dokonano kompleksowej rewitalizacji uzdrowiskowej dzielnicy Muszyny - Zapopradzia (obejmującej baseny kąpielowe, ogrody sensoryczne, siłownie plenerowe, ścieżki pieszo – rowerowe, nasadzenia zieleni parkowej, wieżę widokową), co przyczynia się do napływu większej ilości turystów do uzdrowiska. Na przedmiotowym terenie stworzony został unikatowy Park Zdrojowy „Zapopradzie”. Etap III projektu Budowa Parku Zdrojowego „Zapopradzie” w uzdrowisku Muszyna obejmuje 2,7 ha powierzchni gruntów. Na powyższym obszarze powstały:

 • alejki i ścieżki spacerowe,
 • plaża z płyt kamiennych,
 • kąciki wypoczynkowe z ławeczkami,
 • parking,
 • stawy rekreacyjne z molem, mostkiem i ścieżkami pomiędzy elementami wodnymi,
 • strumyk,
 • ścieżka spacerowa na drewnianych palisadach, wyniesiona na wysokość 1 m ponad poziom gruntu,
 • brama drewniana,
 • platforma widokowa nad zbiornikiem wodnym z przeszkleniem w dnie i balustradą ze szkła bezpiecznego,
 • nasadzenia roślinne oraz trawniki,
 • oświetlenie terenu wraz z instalacją elektryczną i systemem monitoringu wizyjnego,
 • zaopatrzenie terenu w wodę poprzez studnię wierconą oraz przyłącz wodociągowy,
 • figury z kamienia naturalnego,
 • elementy małej architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne, stojaki na rowery).

 

Baseny stanowią uzupełnienie kompleksowej oferty turystyczno-rekreacyjnej uzdrowiska Muszyna w celu zwiększenia ruchu turystycznego. Celem ogólnym projektu był rozwój produktów i oferty turystycznej Muszyny oraz budowanie wizerunku Uzdrowiska i całej Małopolski, jako obszaru atrakcyjnego turystyczne z wyróżniającą się w skali kraju kompleksową ofertą łączącą walory: krajobrazowe (Popradzki Park Krajobrazowy), naturalne (wody minerale, klimat), kulturowe (liczne zabytki) oraz geograficzne (góry).
Konsekwencją wzrostu atrakcyjności Muszyny, jako miejsca o dużych walorach turystycznych, jest dalszy rozwój Uzdrowiska, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Muszyny wśród pozostałych polskich i europejskich uzdrowisk, w wyniku czego wzrasta ranga i renoma Małopolski, jako regionu o szczególnym potencjale turystycznym.
Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie ruchu turystycznego w Muszynie dzięki dokończeniu zagospodarowywania przestrzeni publicznej na Zapopradziu zgodnie z funkcją turystyczno-rekreacyjną poprzez budowę zespołu basenów wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia. Celami pośrednimi było:

 • wykreowanie kompleksowego produktu turystycznego,
 • uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Uzdrowiska, co spowodowało zwiększenie liczby gości odwiedzających Muszynę,
 • promowanie Muszyny jako ośrodka o kompleksowej ofercie turystyczno-uzdrowiskowej,
 • ukończenie kompleksowego zagospodarowywania zaniedbanej niegdyś przestrzeni publicznej Zapopradzia realizowanego jako Centrum Rekreacji i Wypoczynku od 2005 r.


Budowa kompleksu basenów odkrytych (w tym: basen i brodzik, jacuzzi, obiekty zaplecza, mała architektura, zagospodarowanie terenu). Projekt basenów w rzucie posiada formę złożoną z kilku form geometrycznych skupionych wokół jednego centralnego punktu na przecięciu kilku osi kompozycyjnych, gdzie zlokalizowano centralną wyspę. Główna oś kompozycyjna nawiązuje do zaprojektowanego wcześniej amfiteatru. W układzie basenów i chodników dominują kształty łukowe i kołowe podkreślające charakter kompozycji.
Elementy z blachy nierdzewnej (niecki, brodziki, barierki) w kolorze srebrzystym połączone zostały z architektonicznym betonem murków małej architektury oraz kolorami elementów atrakcji wodnych, natrysków i przebieralni, co dało estetykę współczesnej architekturze technologicznej. W dużym basenie zostały wydzielone tory pływackie o głębokości nie przekraczającej 1,35 m. Brodzik dla dzieci zlokalizowany zostanie w pobliżu plaży od strony północno – zachodniej. Główna niecka basenu w brodziku składać się z dwóch części połączonych ze sobą wąskim przepływem. Atrakcje w ramach kompleksu basenów to: zjeżdżalnia rodzinna, grzybek wodny, ławka do siedzenia, kaskady wodne, masaże ścienne, grota sztucznej fali, wave ball (kula wytwarzająca sztuczną falę), gejzer denny, fontanna w kształcie nosorożca i mini zjeżdżalnia w kształcie słonia w brodziku dla dzieci, jacuzzi. Wokół basenów znajduje się obejście, wyłożone kolorowymi płytkami betonowymi poszerzone tak, aby umożliwić plażowanie bezpośrednio przy basenach. Plaża główna - zlokalizowana jest od strony północno-zachodniej niżej o 1,2 m od głównego poziomu basenów. Baseny i teren bezpośrednio przy nieckach basenowych zostały wykonane powyżej poziomu terenu (max 0,8 m) ze względu na wymogi funkcjonalne. Wokół utwardzonego terenu ustawiono palmy budujące atmosferę egzotyki. Na utwardzony teren z plaży trawiastej można się dostać wyłącznie poprzez brodziki do dezynfekcji stóp. Brodziki wymagane są ze względów higienicznych, zabezpieczając jednocześnie wodę basenową przed nadmiernym zabrudzeniem zarówno z plaży, jak i z zewnątrz. Obiekt wyposażony jest w urządzenia wodne do masażu umożliwiające rehabilitację. Układ basenów i poziom posadowienia dostosowany jest do ukształtowania terenu. Elementy wyposażenia basenów zostały odpowiednio dobrane, tak aby nie stwarzać dodatkowych dominant w układzie przestrzennym całego założenia. Zjeżdżalnia rodzinna jest jedynym elementem o większych gabarytach wyróżniającym się w zespole basenów poza obiektem kubaturowym zaplecza basenów, oddzielającym strefę basenową od traktu pieszego. Budynek sanitarno-szatniowy (zaplecze basenów) przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Kompleks pełni funkcję rekreacyjno-sportową. Ponadto zespół wyróżnia atrakcyjne położenie na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego - w zakolu Popradu, z widokiem na zabytkowy zamek i Rezerwat Las Lipowy „Obrożyska”. Jest to projekt zakończony.

Kolejny zrealizowany projekt to park zdrojowy „Baszta”. Celem ogólnym projektu był jw. rozwój ogólnodostępnych produktów i oferty turystyczno-uzdrowiskowej Muszyny oraz budowanie wizerunku Uzdrowiska i całej Małopolski, jako obszaru atrakcyjnego turystyczne z wyróżniającą się w skali kraju kompleksową ofertą łączącą walory: krajobrazowe, lecznicze, turystyczne, kulturowe oraz geograficzne. Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie ruchu turystycznego i uzdrowiskowego w Muszynie poprzez zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zielonych w centrum Muszyny i stworzenie na tym terenie unikatowego (m.in. poprzez różnorodność funkcji) Parku Zdrojowego. Celami pośrednimi było pełniejsze dostosowanie się do wymogów dotyczących urządzeń uzdrowiskowych zawartych w Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, wykreowanie atrakcyjnego produktu turystyczno-uzdrowiskowego miasta oraz promowanie Muszyny jako ośrodka o kompleksowej ofercie turystyczno-uzdrowiskowej. Przedmiot projektu obejmował stworzenie przestrzeni, której nadany został status Parku Zdrojowego, który połączył w sobie funkcje leczniczo-uzdrowiskowe oraz turystyczno-rekreacyjne i służy zarówno kuracjuszom jako element infrastruktury uzdrowiskowej, jak i atrakcyjna przestrzeń dla osób odwiedzających miasto w celach wypoczynkowych. Projekt zlokalizowany w centralnej części Muszyny - w widłach Popradu, Szczawnika i Muszynki w strefie B Uzdrowiska. Projektem objęty został obszar o łącznej powierzchni ok. 12 ha. W warstwie realizacyjnej można wyróżnić cztery podstawowe elementy nowego Parku Zdrojowego:

 1. Zagospodarowanie wejścia do parku od strony rynku - elementem otwierającym Park i definiującym jego charakter jest nowa, ogólnodostępna pijalnia wody mineralnej, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (plac z elementami małej architektury). Odbudowany i dostosowany do nowych założeń architektonicznych został także most na Muszynce prowadzący do parku.
 2. Zagospodarowanie wzgórza wraz z ekspozycją elementów zabytkowych – w ramach zagospodarowania wzgórza uporządkowane zostały istniejące ciągi piesze i dostosowane do funkcji ścieżek ruchowych (Art.5.1. ustawy uzdrowiskowej), a także wyposażone w elementy małej architektury. W miejscu ich przecięcia powstały altanki z siedziskami i drogowskazami. Najważniejszym elementem tej części projektu była rekonstrukcja ruin zamkowych na szczycie góry i ich ekspozycja, tak aby stały się dominantą architektoniczną w mieście oraz podkreślały historyczny charakter Uzdrowiska. W tym celu ruiny zostały podwyższone do wys. 70 cm nad gruntem, zamontowane została nowoczesna iluminacja oraz wykonane zostały niezbędne przecinki w drzewostanie, tak aby odsłonić widok zamku. Wewnątrz murów, na jednej z baszt powstała platforma widokowa umożliwiająca w pełnym stopniu podziwianie niezwykłej panoramy Muszyny.
 3. Zagospodarowanie skweru po drugiej stronie wzgórza (od strony Uzdrowiska Złockie) - stary skwer został gruntownie zmodernizowany – przy ulicy powstały dodatkowe miejsca parkingowe, przebudowane została zieleń na skwerze, a całość pozostała wyposażona w elementy małej architektury. Wokół skweru (na ulicach Basztowej, Zielonej i Nowej) odnowiono ścieżki ruchowe i wykonano oświetlenie.
 4. Zagospodarowanie ujścia potoku Szczawnik - ta część Parku Zdrojowego (na prawym brzegu potoczku Szczawnik) posiada głównie charakter uzdrowiskowo-rekreacyjny. Powstały tu typowe urządzenia uzdrowiskowe w postaci ścieżek zdrowia oraz tzw. Parku Seniora. Na powierzchni blisko 200 m2 umieszczonych jest 20 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Specjalne tablice przy zestawach treningowych dostarczają informacji na temat ogólnorozwojowych ćwiczeń, które mogą być wykonywane w parku. Opisy w języku Brajla ułatwiają korzystanie z urządzeń osobom niepełnosprawnym. Zwieńczeniem ścieżki zdrowia jest wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych, gdzie razem z rodziną i znajomymi można miło spędzić czas na świeżym powietrzu. Po dniu wzmożonych ćwiczeń i zabaw, można napić się tutejszej wody mineralnej i uzupełnić cenne minerały w organizmie. W północnej części parku znajduje się ogólnodostępna, nieodpłatna pijania wody mineralnej „Józef”. Z wnętrza ziemi wydobywa się tutaj 0,19% szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowa szczególnie polecana ludziom ceniącym zdrowy i aktywny tryb życia. Przez park przebiega również ścieżka rowerowa, która łączy się z zielonym szlakiem na najwyższy szczyt wschodniego pasma Beskidu Sądeckiego - Jaworzynę (1114 m n.p.m.). Ludzie ceniący relaks mogą skorzystać z kąpieli słonecznych na plażach po obu stronach kaskad wodnych na potoku Szczawnik. Bogactwo tutejszej fauny i flory można również podziwiać z przewieszonych nad potokiem kładek. Uzupełnieniem infrastruktury parku są dwie stylowe altany wypoczynkowe.

Podziel się z rodziną i przyjaciółmi

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.