Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna

POTENCJAŁ GOSPODARCZY GMINY

 

Innowacyjne podejście do kształtowania produktu uzdrowiskowego Szczawnicy oznacza w praktyce konieczność opracowania i wprowadzenia na rynek turystyczny nowych lub istotnie zmienionych produktów, usług i procesów. Specyfika popytu w turystyce wymaga, aby w procesie innowacji dotyczącym produktów (oferty) uczestniczyły nie tylko przedsiębiorstwa turystyczne (usługodawcy) lecz także obszary recepcji, czyli tzw. destynacje turystyczne. Oznacza to zatem konieczność zwiększenia aktywności władz samorządowych Szczawnicy i partnerów uczestniczących w procesach rozwojowych Uzdrowiska i całej Gminy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że konkurencyjny region turystyczny to obszar charakteryzujący się z jednej strony określonym zbiorem cech (walorów) istotnie kształtujących jego zdolność konkurencyjną, z drugiej strony wdrażający (przy udziale wszystkich partnerów, tj. zarówno gestorów bazy, jak i władz samorządowych) strategię innowacji.

Należy zatem stwierdzić, iż konkurencyjność Szczawnicy wyznaczają naturalne uwarunkowania i historycznie ukształtowane zasoby, a także podejmowane przez przedsiębiorstwa turystyczno-uzdrowiskowe oraz samorząd lokalny, ale także regionalny, działania zmierzające do uzyskania przewagi na rynku turystyczno-uzdrowiskowym w skali co najmniej ponadregionalnej. A zatem jednym z istotnych celów strategii Szczawnicy winno być budowanie wewnętrznej sieci powiązań i kooperacji samorządu lokalnego z przedsiębiorstwami turystycznymi i uzdrowiskowymi, której finalnym efektem będzie wprowadzenie na jej obszarze nowoczesnego, innowacyjnego i konkurencyjnego w wymiarze europejskim produktu turystyczno-uzdrowiskowego budowanego na zasadach zrównoważonego rozwoju. Szeroko pojęta współpraca wszystkich aktorów rozwoju lokalnego Szczawnicy (a zatem zarówno samorządu, jak i przedsiębiorstw turystycznych i uzdrowiskowych) winna doprowadzić do wdrożenia na terenie Szczawnicy szeregu innowacyjnych rozwiązań związanych, m.in. z:

  • poprawą standardu obiektów i urządzeń infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej, promocją nowych inwestycji, które wpisywać się będą w ideę zrównoważonego rozwoju, a także szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników sektora uzdrowiskowego, które poprawią efektywność i jakość oferowanych usług;
  • łączeniem już istniejących produktów z nowymi rozwiązaniami, a także tworzeniem lokalnych aliansów rynkowych oraz wspólnego prowadzenia działań marketingowych;
  • przenikaniem nowych technologii i rozwiązań do przedsiębiorstw turystyczno-uzdrowiskowych (szczególnie w zakresie działań prośrodowiskowych), a także wprowadzaniem nowych metod zarządzania, co przyczyni się do korzystnych zmian w strukturze zatrudnienia;
  • konsekwentne rozwijanie profilu turystycznego Szczawnicy w powiązaniu z tradycyjnym profilem (lecznictwo uzdrowiskowe), z wykorzystaniem nowych metod zdobywania rynku i stałym poszerzaniem pól współpracy (także o zagraniczne Kasy Chorych);
  • wdrożenie nowatorskich zasad planowania przestrzennego oraz uporządkowanie zasad projektowania na tych obszarach, a tym samym tworzenie popytu na nowe produkty, atrakcje, wydarzenia i wszelkie zmiany w istniejącej tkance infrastrukturalnej.

Podziel się z rodziną i przyjaciółmi

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.