Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna

POTENCJAŁ GOSPODARCZY GMINY

 

Potencjał rozwojowy Gminy Kraków w zakresie zdolności do konkurowania na rynku turystycznym potwierdzają wyniki analiz wizerunkowych. Badania zaprezentowane przez firmę Pricewaterhouse Coopers (PwC) w „Raporcie na temat wielkich miast polskich” z 2011 r. wskazują, że „Kraków dysponuje znakomitym wizerunkiem. Jest to najbardziej rozpoznawalne polskie miasto na świecie, głównie dzięki bogatym tradycjom historycznym i kulturalnym. W dużej mierze dzięki temu Kraków cieszy się także dużą atrakcyjnością biznesową”. Zastosowany przez PwC wskaźnik w obszarze „ogólny wizerunek” oszacowano dla Krakowa na najwyższym pośród badanych miast poziomie 248,4, przy średnim poziomie dla 11 miast równym 100.

Ponadto dane przedstawione w dokumencie „Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020” wskazują, że Kraków należy do najbardziej rozpoznawalnych miejsc turystycznych w Polsce.

Rynki docelowe to wszystkie podstawowe oraz tzw. wschodzące i potencjalne, tj. w ujęciu geograficznym, m.in. Gruzja, Rumunia, Brazylia, Argentyna, Chiny, Indie, Korea Płd., Filipiny, Meksyk, Kazachstan oraz w ujęciu społeczno-demograficznym: seniorzy, rodziny z małymi dziećmi. Podsumowując trzeba podkreślić, że gmina Kraków posiada bardzo duży potencjał rozwojowy produktów turystycznych.

Ponadto istnieją możliwości w zakresie modernizacji i udostępniania walorów uzdrowiskowych miasta, w Swoszowicach i okolicach ronda Matecznego. Potencjał tego produktu jest mały. Jego zwiększenie możliwe jest przy spełnieniu warunków realizacji modernizacji infrastruktury i rozszerzenia oferty.

Do słabych stron w zakresie rozwoju turystyki w Krakowie, wynikających z analizy SWOT, zaliczono:

 1. Ograniczenia przepustowości portu lotniczego Kraków – Balice.
 2. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu wewnętrznego systemu komunikacyjnego (zwłaszcza brak parkingów, przystanków turystycznych dla autokarów) łączącego miasto z innymi ośrodkami turystyki i miejscami pochodzenia turystów.
 3. Opóźnienia w realizacji inwestycji strategicznych z punktu widzenia rozwoju turystyki w rozumieniu „wszystkimi zmysłami”.
 4. Słaba infrastruktura turystyczna i małe wykorzystanie potencjału turystycznego dzielnic położonych w sąsiedztwie centrum miasta oraz peryferyjnie w stosunku do centrum.
 5. Słabe wykorzystanie terenów zielonych ze strony turystów.
 6. Mało wykwalifikowanych kadr menedżerskich w zakresie specjalistycznych usług turystycznych.
 7. Niewystarczające profilowanie oferty, niewystarczające koordynowanie i kierunkowanie działań promocyjnych i informacyjnych.
 8. Niedostateczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta do budowy produktów turystycznych, odpowiadających potrzebom współczesnego turysty m.in. w zakresie tworzenia „narracji”, odwoływania się do emocji i doświadczeń uczestniczących, tworzenia okazji do osobistego zaangażowania odwiedzających (przejście od „zobacz” do „dotknij”, „przeżyj”, „włącz się”, „odnajdź”).
 9. Brak skoordynowanych działań w obszarze budowania gościnności miejsca.
 10. Niewystarczające wykorzystanie możliwości technologicznych w zakresie komunikacji z odwiedzającymi i branżą.
 11. Brak koordynacji terminów organizacji dużych imprez oraz niewykorzystane możliwości organizacji imprez kulturalnych w roku kalendarzowym, zwłaszcza poza głównym sezonem turystycznym.
 12. Zbyt wolna rewitalizacja potencjalnie atrakcyjnych obszarów miasta (np. Nowa Huta, Zabłocie, Kazimierz, Stare Podgórze).
 13. Konflikty przestrzenne pomiędzy turystyką (zwłaszcza t. rozrywkową w dzielnicy historycznej oraz na Kazimierzu), a innymi formami użytkowania przestrzeni (zwłaszcza funkcją mieszkaniową).
 14. Możliwości przekroczenia chłonności turystycznej na obszarze Starego Miasta w sezonie turystycznym.
 15. Konflikty przestrzenne pomiędzy ruchem pieszym, rowerowym i zmotoryzowanym z uwagi na niedostatek elementów infrastruktury drogowej typu miejsc parkingowych, ścieżek rowerowych, jak również brak kultury współużytkowania przestrzeni.
 16. Niekontrolowana aktywność w zakresie liczby i estetyki reklam zewnętrznych w przestrzeni miasta.
 17. Słaba dostępność atrakcji turystycznych dla osób niepełnosprawnych.
 18. Niewystarczające więzi i zakres współdziałania w obrębie branży turystycznej i okołoturystycznej.
 19. Istniejąca przestępczość w miejscach koncentracji ruchu turystycznego.
 20. Problem występującego smogu.

Podziel się z rodziną i przyjaciółmi

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.