Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna
...
...
...

POTENCJAŁ GOSPODARCZY GMINY

Gmina Czarny Dunajec jest gminą przyjazną i zarazem atrakcyjną do wypoczynku oraz rekreacji. Gmina wykorzystuje swój turystyczny potencjał poprzez łączenie walorów krajobrazowo-przyrodniczych oraz bogactwa regionalnej kultury i tradycji, dbając o rozwój trwały i zrównoważony, stwarzając dogodne warunki dla swoich gości. Krajobraz gminy posiada wysokie walory estetyczne. Z jednej strony wpływa na to lokalizacja i ukształtowanie gminy – z położoną w centrum kotliną oraz okalającymi ją pasmami wzgórz oraz widokiem na pasma górskie – w tym Tatr.

W gminie funkcjonują następujące atrakcje turystyczne:

 • trasy rowerowe – ok 70 km,
 • lodowisko,
 • infrastruktura sportowa do wynajęcia (hale, boiska w tym boisko ze sztuczna nawierzchnią),
 • Aquapark Chochołowskie Termy to prawie 3 tysiące m2 lustra wody i 30 niecek basenowych,
 • ścieżki i obiekty edukacji ekologicznej, w tym Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie,
 • liczne trasy piesze, spacerowe,
 • rozwijająca się turystyka konna.

Na terenie Gminy znajdują się ponadto obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, liczne zabytki sakralne, w tym centrum miejscowości Chochołów, które jest objęte ochroną konserwatorską, stanowiąc tzw. żywy skansen z zabudową tradycyjną w stylu podhalańskim oraz centrum miejscowości Czarny Dunajec.

Gmina, mająca około 20 000 mieszkańców dysponuje ogromnymi obszarami niezurbanizowanymi, stanowiącymi przestrzeń rolniczą, leśną – w dużej części cenną przyrodniczo. Stanowi to ogromny potencjał dla pieszej, rowerowej turystyki. Centralna część, o płaskim ukształtowaniu terenu stanowi dogodny teren dla turystyki rodzinnej, amatorskiej, natomiast południowa i północna część gminy, z pasmami Pogórza Gubałowskiego i Beskidu stanowi przestrzeń dla turystyki bardziej wymagającej, jak również dla potencjalnych tras narciarskich (korzystny klimat, warunki śniegowe).

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2020 na rozwój niewykorzystanego potencjału gospodarczego gminy wpływają następujące działania:

 • Rezerwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego gminy terenów atrakcyjnych gospodarczo pod inwestycje: atrakcyjne położenie gminy (walory pod inwestycje turystyczne, bliskość granicy Państwa, zasoby torfu, itp.) może stanowić o jej znaczącej pozycji inwestycyjnej. Kluczowym czynnikiem przyciągającym potencjalnych inwestorów mogą być strefy aktywności gospodarczej czyli specjalnie wydzielone i przygotowane do inwestycji obszary, charakteryzujące się uzbrojeniem technicznym. Niezmiernie ważnym czynnikiem jest również dostępność komunikacyjna Czarnego Dunajca, która w perspektywie do 2020 r. powinna ulec znacznej poprawie (budowa trasy szybkiego ruchu z Lubnia do Nowego Targu). Rolą władz gminy w tym obszarze jest właściwa polityka przestrzenna, uwzględniająca scalanie gruntów, włączanie do stref gospodarczych gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorców, zmiany przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dużą trudnością w tym zakresie na terenie gminy Czarny Dunajec jest mała ilość gruntów nadających się do zainwestowania gospodarczego – obszary Natura 2000, ukształtowanie terenu, obszary zalewowe, rozdrobnienie gruntów, itp. Niemniej jednak kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej (lata 2014- 2020) będzie promowała zadania z tego zakresu i należy stopniowo pokonywać te bariery i korzystać ze środków unijnych.
 • Tworzenie stref aktywności gospodarczej, w tym m.in. we współpracy z podmiotami komercyjnymi - ograniczony zasób terenów samorządowych, rozdrobnienie gruntów, obszary prawnie chronione, czy ukształtowanie terenu to bariery niesprzyjające organizowaniu zwartych stref gospodarczych. Szczególnie brak terenów gminnych nadających się pod zainwestowanie gospodarcze stwarza duże trudności w tym zakresie. Kolejna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 przewiduje mechanizmy współpracy z partnerami prywatnymi w tym zakresie, co dla Małopolski (jako regionu o największym rozdrobnieniu gruntów) jest kwestią fundamentalną. Narzędzia w postaci wykupów gruntów przez samorząd, przejmowanie gruntów Skarbu Państwa, wymiana oraz dzierżawa będą uzasadnionymi elementami projektów tworzenia stref aktywności gospodarczej.
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej - Uzbrajanie i przygotowywanie inwestycyjne gruntów przeznaczonych pod zainwestowanie gospodarcze oraz otwieranie nowego zasobu terenów (np. poprzez infrastrukturę komunikacyjną). Działania te będą wspierane w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przez środki unijne. W działaniach tych należy uwzględniać zwarte strefy z udziałem gruntów prywatnych.
 • Poprawa standardów obsługi inwestorów - kierunek interwencji ma na celu doskonalenie procedur obsługi inwestorów zainteresowanych inwestowaniem na terenie gminy. Działania te można określić stosowaniem „szybkiej ścieżki administracyjnej” i opieki nad konkretnymi inwestycjami. W przypadku gminy Czarny Dunajec może to dotyczyć np. inwestycji z zakresu turystyki. Pomoc inwestorom w pokonywaniu zawiłości prawnych i biurokracji, również poprzez kontakt z innymi szczeblami samorządu terytorialnego i instytucjami zaangażowanymi w proces inwestycyjny, celem przyspieszania procedur decyzyjnych.

 

Podziel się z rodziną i przyjaciółmi

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.