Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna
...
...

POTENCJAŁ GOSPODARCZY GMINY

Na terenie Uzdrowiska i w pozostałych sołectwach Gminy wytyczono bogatą sieć tras pieszych. W obszarze największego skupiska usług uzdrowiskowych i turystycznych zrealizowano ciągi piesze. W pozostałych obszarach Uzdrowiska brak jednak takiej infrastruktury. Zakłada się jej rozbudowę wraz z poszerzaniem działalności na pozostałych obszarach uzdrowiska.

Na terenie Uzdrowiska i w pozostałych sołectwach gminy wytyczono bogatą sieć tras rowerowych. Brak jednak wystarczającej ilości ścieżek rowerowych, zarówno w obszarze największego skupiska usług uzdrowiskowych i turystycznych, jak i w pozostałych obszarach uzdrowiska.

Na terenie zakładów uzdrowiskowych dostępna jest powierzchnia dostosowana do zajęć fitness. Brak wystarczającej liczby terenów dostosowanych do gimnastyki na świeżym powietrzu.

W centralnej części Uzdrowiska wytyczono trasy narciarstwa biegowego. Brak tego typu infrastruktury w pozostałych częściach Uzdrowiska. Brak ponadto infrastruktury dla pozostałych dyscyplin sportów zimowych.

Zaplecze medyczne dostosowane jest do obecnych potrzeb wynikających z ruchu uzdrowiskowo-turystycznego. W perspektywie dalszego wzrostu liczby kuracjuszy i turystów zakłada się konieczność rozbudowy zaplecza medycznego i około medycznego.

Na etapie diagnozy sytuacji w Uzdrowisku stwierdzono, że jakość wód w rzece Ropie nie spełnia oczekiwań. Powodem takiej sytuacji może być niski poziom skanalizowania gminy, w tym Uzdrowiska. Zakłada się, że konieczna będzie rozbudowa obecnej sieci kanalizacyjnej.

Jak wskazano wyżej, znaczne obszary Uzdrowiska nie posiadają dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej. Stanowi to jedną z głównych barier inwestycyjnych. Zakłada się, że równomierny rozwój usług na terenie całego Uzdrowiska będzie wymagać rozbudowy ww. sieci.

Słabe strony przyczyniające się do zwiększania niewykorzystanego potencjału gospodarczego Gminy to ponadto:

  • niewystarczająca infrastruktura techniczna, zwłaszcza wodnokanalizacyjna,
  • niewystarczająca infrastruktura dostosowana do potrzeb rodzin, w tym rodzin z małymi dziećmi,
  • niewystarczająca infrastruktura sportowo-rekreacyjna, zwłaszcza w kontekście sezonu zimowego,
  • oferta turystyczna skierowana głównie do osób o niższych dochodach,
  • niewielki odsetek turystów i kuracjuszy korzystających z usług na zasadach komercyjnych,
  • marginalny udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie odwiedzających Uzdrowisko,
  • brak spójnej polityki promocyjnej Uzdrowiska.

Podziel się z rodziną i przyjaciółmi

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.