Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna
...
...
...

Utworzenie Podhalańskiego Centrum Dialogu Międzynarodowego

Utworzenie Podhalańskiego Centrum Dialogu Międzynarodowego

Opis projektu

Utworzenie Podhalańskiego Centrum Dialogu Międzynarodowego ukierunkowanego na zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego przez odrestaurowanie zabytkowej synagogi i nadanie jej nowych funkcji. Centrum będzie wyposażone w innowacyjne narzędzia multimedialne i ekspozycje stałe, będzie organizowało cykle wydarzeń kulturalnych i konferencji. Zadanie opracowane będzie przy wsparciu Fundacji Centrum Dariusza Popieli, Gminy Żydowskiej, Fundacji From the Depths Johnego Danielsa, Muzeum Żydowskiego Galicja oraz Naczelnego Rabina Polski.

Projekt planowany jest w formule zaprojektuj-wybuduj.

Centrum ma pomieścić w celach edukacyjnych do 60 osób. Natomiast podczas organizacji wydarzeń kulturalnych około 150 osób.

Centrum będzie pełniło funkcje edukacyjne w oparciu o nowoczesne narzędzia multimedialne oraz ekspozycje stałe.

 

 

Zakres planowanych usług turystycznych i okołoturystycznych

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne i brak działań upamiętniających lokalne dziedzictwo historyczne tj., losy podhalańskiej społeczności żydowskiej. Realizacja zaplanowanych działań będzie miała bezpośrednie przełożenie na ratowanie zabytkowego obiektu, nadanie mu nowych funkcji, zaangażowanie i aktywizację lokalnej społeczności oraz zapewnienie szans przyszłych pokoleń na dalszy rozwój.

Uwarunkowania administracyjne oraz regulacje dotyczące planowania i realizacji planowanej inwestycji

Gmina Czarny Dunajec przeprowadziła rozmowy z gminą Żydowską celem przekazania tytułu prawnego do nieruchomości na okres minimum 20 lat co pozwala gminie występować w roli inwestora i aplikować o zewnętrzne źródła finansowania inwestycji. Obecnie tworzony jest program funkcjonalno- użytkowy wraz z koncepcją, który pozwoli na przygotowanie właściwej dokumentacji takiej jak projekt budowlany.

Podaż usług turystycznych na terenie gminy gdzie planowany jest projekt

Projekt służy wszystkim mieszkańcom gminy Czarny Dunajec głownie jako miejsce pamięci i edukacji społecznej obejmującej wszystkie pokolenia. Szereg rozwiązań architektonicznych oraz zastosowania technik multimedialnych, które mają na celu eliminować bariery dla osób niepełnosprawnych sprawia, że projekt swym oddziaływaniem będzie ogólnodostępny dla wszystkich. Liczba osób odwiedzających Podhalańskie Centrum Dialogu Międzynarodowego w skali roku 1000 osób.

Na obszarze gminy liczącej 15 sołectw występuje problem braku infrastruktury edukacyjno-turystycznej poświęconej dziedzictwu historycznemu tego obszaru. Przedmiotowa synagoga jest jednym z najlepiej zachowanych obiektów kultury żydowskiej w Małopolsce co ma niewymierne przełożenie na zakładane cele projektu oraz grupę docelowych odbiorców.

Niedobory w zakresie usług i infrastruktury objętej projektem na terenie gminy

Niedostatecznie zachowane dziedzictwo historyczno-kulturowe, które stanowi atrakcję turystyczną dla osób odwiedzających gminę.

Wpływ realizacji projektu na rozwój turystyki uzdrowiskowej w gminie

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu, nie tylko dla turystów z Polski, ale i dla turystów zagranicznych. Centrum będzie pełniło funkcję edukacyjną co przyczyni się również do zwiększonego zainteresowania odwiedzaniem gminy Czarny Dunajec zarówno przez grupy szkolne, jak i grupy turystów.

Tereny, na których projekt może być realizowany

Czarny Dunajec, ul. Sienkiewicza (budynek jest bez numeru (obok numeru 10), numer działki: 3754

 

Obiekty o potencjale turystycznym, które zostaną wykorzystane przy realizacji projektu lub pomogą w promowaniu projektu

Zabytkowa synagoga, Urząd gminy Czarny Dunajec, Centrum Kultury i Promocji, siedziba Lot Chochołowski, punkty informacji turystycznej

Bariery ograniczające realizację planowanego projektu

Brak finansowania z budżetu Gminy.

Przekazanie tytułu własności.

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za inwestycje w gminie

Biuro Rozwoju

Inspektor ds. turystyki Natalia Buter

Gmina Czarny Dunajec

Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

Podziel się z rodziną i przyjaciółmiStrona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.