Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna
...
...
...

Rozbudowa basenu Zapopradzie

Rozbudowa basenu Zapopradzie

Opis projektu

Modernizacja i rozbudowa istniejącego już centrum sportów wodnych Zapopradzie w kierunku aquaparku. Obiekt jest dobrze znany i licznie odwiedzany przez lokalnych oraz okolicznych mieszkańców. Byłby jedynym w regionie Sądecczyzny Aquaparkiem. Słowacy byliby także grupą potencjalnych odbiorców z uwagi na położenie Muszyny na pograniczu ze Słowacją.
Samorząd MiGU Muszyna podejmuje działania zmierzające do optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury basenów poprzez ich rozbudowę o nowe elementy rozrywki. W tym celu planowane jest utworzenie parku wodnego dla najmłodszych.
Pierwszym działaniem będzie opracowanie dokumentacji projektowej. Z tego też względu na chwilę obecną nie posiadamy przybliżonych danych technicznych.
Zakłada się, że liczba korzystających z planowanych basenów będzie nie mniejsza, od obecnie korzystających z tej infrastruktury, tj. co najmniej 29 000 osób/rok.

Zakres planowanych usług turystycznych i okołoturystycznych

Zmodernizowanie basenu w sposób tworzący z niego Aquapark, który stanowiłby jedyne takie miejsce w regionie Sądecczyzny.
Z uwagi na specyfikę klimatu w uzdrowisku, park wodny wraz z kompleksem basenów   stanowi infrastrukturę czynną w okresie letnim.
Niektóre elementy rozbudowanego kompleksu służą mieszkańcom i turystom oraz kuracjuszom przez cały rok. Do takich elementów należy część gastronomiczna.
Ponadto w najbliższym otoczeniu basenów planuje się wybudować plac rekreacyjny
z polem do minigolfa wraz z elementem zabawowym – statkiem. W bezpośrednim sąsiedztwie placu rekreacyjnego i basenów planuje się również wybudować punkty sprzedaży pamiątek, które planowo powinny być czynne cały rok.

Uwarunkowania administracyjne oraz regulacje dotyczące planowania i realizacji planowanej inwestycji

Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Z uwagi na jej położenie (strefa A ochrony uzdrowiskowej, tereny ochrony NATURA200, bliskie sąsiedztwo rzeki Poprad,
w tym wałów przeciwpowodziowych) konieczne będzie uzyskanie szeregu uzgodnień, opinii i decyzji.
MiGU Muszyna nie wyklucza realizacji inwestycji w formule zaprojektuj – wybuduj.

Podaż usług turystycznych na terenie gminy gdzie planowany jest projekt

Na terenie gminy brak jest dużego kompleksu rozrywkowo-basenowego, który spełniałby rolę nie tylko centrum sportów wodnych, ale także rozrywki wodnej i stanowiłby atrakcję regionu.
Zwiększająca się w ostatnich latach podaż usług turystycznych, wraz ze zwiększającą się liczbą turystów powoduje, iż konieczne jest zapewnienie nowych, innowacyjnych w regionie form rekreacji. Dostrzegana jest nisza rynkowa w obszarze szeroko rozwiniętych form wypoczynku wodnego.

Niedobory w zakresie usług i infrastruktury objętej projektem na terenie gminy

W ocenie władz samorządu MiGU Muszyna wskazanym by było wykorzystanie w zakresie infrastruktury wodno-sportowej tego, co w szczególny sposób wyróżnia region, mianowicie wód mineralnych, które mogłyby służyć do kąpieli wodnych.
Dostrzega się również potencjał związany z wykorzystaniem wód termalnych, co jednak wymaga wcześniejszych analiz i wykonania odwiertów. Znalezienie wód termalnych i ich wykorzystanie do celów rekreacji wodnych pozwoliłoby „zatrzymać” w Muszynie turystów, kuracjuszy oraz mieszkańców chętnych do skorzystania z tego typu atrakcji tak, aby nie musieli wyjeżdżać w tym celu na Słowację oraz na Podhale.

Wpływ realizacji projektu na rozwój turystyki uzdrowiskowej w gminie

Jako jedyne takie miejsce w regionie Aquapark przyciągałby nie tylko turystów, ale także mieszkańców z Gminy Muszyna oraz gmin okolicznych, a także ze Słowacji.
Realizacja projektu, która przyczyni się do utworzenia nowego produktu turystycznego, wpłynie na zwiększenie atrakcyjności gminy, a jednocześnie na zwiększenie liczby turystów. Wpłynie na zwiększone zainteresowanie wynajęciem miejsc noclegowych czy też skorzystaniem z usług branży gastronomicznej.

Tereny, na których projekt może być realizowany

Plan zakłada realizację inwestycji na działkach, na których znajdują się obiekty kompleksu basenów, tj. m.in. działki: 266/1, 265/1, 264/1, 263/1.

Obiekty o potencjale turystycznym, które zostaną wykorzystane przy realizacji projektu lub pomogą w promowaniu projektu

Gmina Muszyna jest miejscem atrakcyjnym turystycznie, pełnym atrakcji i zabytków, z bogatym programem imprez plenerowych oraz dobrą bazą noclegową. W promocji projektu pomogą zabytki, takie jak: dziesięć cerkwi, w tym jedna wpisana na listę UNESCO, ruiny zamku, barokowy kościół, muzeum, kirkut, zabytkowa zabudowa mieszczańska, rekonstrukcja XVI-wiecznych piwnic ratusza, szereg szlaków turystycznych,
Z szeregu obiektów znajdujących się na terenie MiGU Muszyna, należy wymienić m.in.:

 • ogrody tematyczne w Parku Zapopradzie,
 • strefa wypoczynkowo – rekreacyjna w Parku Zapopradzie,
 • ogólnodostępne lodowisko w Muszynie,
 • zagospodarowane przestrzenie wokół źródeł wody mineralne Grunwald, Anna i Milusia,
 • „Dom Garncarza" wraz z ogrodem i małą architekturą,
 • Dwór Starostów,
 • Muzeum regionalne,
 • Staw czarna Młaka,
 • zrewitalizowane centrum Muszyny,
 • Ogrody bibline,
 • Park miejski „Baszta”,
 • ścieżki rowerowe „Aqua Velo”, „Euro velo 11”, „Pętla Muszyńska”.

Bariery ograniczające realizację planowanego projektu

Po wybudowaniu obiektów basenów, w roku 2010 r. istotną barierą w ich rozbudowie był trwający przez kolejnych 5 lat okres trwałości projektu. Podyktowane to było faktem, że inwestycja była współfinansowana ze środków europejskich w ramach programu operacyjnego MRPO na lata 2007 – 2013. Po upływie okresu trwałości samorząd MiGU Muszyna rozważał możliwości rozbudowy basenów, niemniej z uwagi na trwające wówczas inne inwestycje, barierą okazały się kwestie finansowe.

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za inwestycje w gminie

Włodzimierz Tokarczyk Zastępca Burmistrza, tel. 18 471 40 09, e-mail: burmistrz2@muszyna.pl

Podziel się z rodziną i przyjaciółmiStrona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.