Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna
...
...
...

Włączenie strefy „A” uzdrowiska do sieci dróg publicznych gminy Czarny Dunajec

Włączenie strefy „A” uzdrowiska do sieci dróg publicznych gminy Czarny Dunajec

Opis projektu

Inwestycja obejmuje wykonanie połączenia komunikacyjnego strefy „A” ochrony uzdrowiskowej poprzez wykonanie pełnowymiarowej drogi kategorii D o długości 1,5 km wraz z obustronnym chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym do obsługi infrastruktury teletechnicznej oraz sieci energetycznej

Zakres planowanych usług turystycznych i okołoturystycznych

Inwestycja pozwoli na doprowadzenie połączenia komunikacyjnego do strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, co w przyszłości umożliwi realizację nowych inwestycji i zwiększenie zakresu usług turystycznych i lecznictwa uzdrowiskowego w gminie Czarny Dunajec

Uwarunkowania administracyjne oraz regulacje dotyczące planowania i realizacji planowanej inwestycji

Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizacje inwestycji w trybie „zaprojektuj – wybuduj”

Podaż usług turystycznych na terenie gminy gdzie planowany jest projekt

Z uwagi na położenie geograficzne gmina Czarny Dunajec jest atrakcyjnym turystycznie rejonem, z rozwijającą się infrastrukturą w zakresie usług turystycznych. Planowana inwestycja pociągnie za sobą dalszy rozwój infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej

Niedobory w zakresie usług i infrastruktury objętej projektem na terenie gminy

Na terenie gminy Czarny Dunajec niedostatecznie rozwinięta jest baza turystyczna i rekreacyjna. Jest to związane m.in. z brakiem infrastruktury drogowej prowadzącej do strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, a co się z tym wiąże brakiem możliwości realizacji inwestycji turystycznych na tym obszarze

Wpływ realizacji projektu na rozwój turystyki uzdrowiskowej w gminie

Inwestycja pozwoli na rozwój w strefie ochrony uzdrowiskowej i zapoczątkuje szereg dalszych inwestycji w zakresie turystyki uzdrowiskowej

Tereny, na których projekt może być realizowany

Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej gminy Czarny Dunajec obejmująca obszar na którym planowane są zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące obsłudze pacjenta lub turysty m.in. pensjonaty, restauracje, kawiarnie, dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 65%.
Więcej informacji na temat strefy ochrony uzdrowiskowej można znaleźć w operacie uzdrowiskowym na stronie internetowej: https://czarny-dunajec.pl/gmina/aktualne-przedsiewziecia-akcje-dotacje/obszar-ochrony-uzdrowiskowej/operat-uzdrowiskowy-obszaru-ochrony-uzdrowiskowej-gminy-czarny-dunajec

Obiekty o potencjale turystycznym, które zostaną wykorzystane przy realizacji projektu lub pomogą w promowaniu projektu

Do promowania inwestycji wykorzystane zostaną obiekty świadczące usługi noclegowe, gastronomiczne i rekreacyjne znajdujące się na terenie gminy Czarny Dunajec

Bariery ograniczające realizację planowanego projektu

Przed rozpoczęciem inwestycji gmina musi przeprowadzić procedurę ZRIT, która jest długotrwała

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za inwestycje w gminie

Urząd Gminy Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Referat Budownictwa, tel. 18 26 135 45
Biuro Rozwoju, tel. 18 26 135 38

Podziel się z rodziną i przyjaciółmiStrona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.