Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna

POTENCJAŁ GOSPODARCZY GMINY

 

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2013-2020 rozwój turystyki i przemysłu czasu wolnego na tym obszarze (jak i całym subregionie sądeckim) powinien opierać się na funkcjonowaniu takiej oferty produktów uzdrowiskowych i turystycznych, które z uwagi na swoje unikalne cechy i oryginalną filozofię funkcjonowania będą chętnie wybierane na rynku. Osiągnięcie takiej przewagi rynkowej jest procesem długotrwałym i skomplikowanym, ponieważ wymaga zaangażowania wielu zasobów i środków.  Istnienie i prawidłowe funkcjonowanie produktów turystycznych, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów Gminy i jej otoczenia, skutkować będzie wzrostem społeczno‐gospodarczym oraz przejawiać się będzie wzrostem liczby kuracjuszy i turystów, wzrostem dochodów i tworzeniem nowych miejsc pracy lub utrzymywaniem istniejących. Każda z tych zmian zachodzących na rynku lokalnym powinna przejawiać się nie tylko w sferze usług uzdrowiskowych i turystycznych, ale również w innych sektorach, których istnienie jest nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem turystyki. Osiągnięcie celu, jakim jest stworzenie zintegrowanej oferty uzdrowiskowo‐turystycznej Gminy niesie za sobą konieczność podejmowania działań zarówno w zakresie kreacji nowych produktów i rozwijania już istniejących, ich modyfikacji i unowocześniania zgodnie z trendami rynkowymi i oczekiwaniami klientów, jak również w zakresie budowy, rozbudowy i stałej poprawy jakości infrastruktury gwarantującej efektywny i prawidłowy rozwój uzdrowiska (zespołu uzdrowisk).

Głównym założeniem działań podejmowanych w ramach realizacji ww. celu jest stworzenie unikalnej, czyli wyróżniającej się na rynku, oferty produktowej, która bazując na podobnych, jak w innych gminach walorach, będzie stwarzała nową jakość i wartość dodaną, z uwagi na fakt, iż sposób wykorzystania i sprzedaży walorów będzie oryginalny. Do kluczowych zadań w związku z tym zaliczono:

  • systematyczne badanie potrzeb odbiorców oferty turystyczno‐uzdrowiskowej oraz profilu klienta usług turystyczno‐uzdrowiskowych w Muszynie, segmentacja klienta i rynku,  
  • kreowanie i promocja produktów lokalnych – m.in. organizacja szlaków tematycznych w postaci produktów turystycznych (np. Szlak Zamków Popradzkich, Szlak Winny), 
  • organizację cyklicznych wydarzeń uzdrowiskowych, turystycznych i kulturalnych o uznanej marce,
  • współpracę jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spójnego i jednorodnego systemu promocji, współpraca z partnerami prywatnymi i pozarządowymi,
  • wsparcie oferty przemysłów czasu wolnego, w szczególności markowych produktów i wydarzeń kulturalnych, w tym artystycznych i twórczych,
  • wsparcie działań w zakresie poprawy jakości świadczonych usług turystycznych i agroturystycznych oraz rozwój kadr gospodarki uzdrowiskowej,
  • wsparcie dla rozwoju i upowszechnienia „zawodów ginących”,
  • aktywna i skuteczna promocja walorów uzdrowiskowych i turystyczno‐ rekreacyjnych oraz wsparcie promocyjne lokalnej oferty przemysłów czasu wolnego, w szczególności produktów uzdrowiskowych, turystycznych i wydarzeń  kulturalnych: ƒ materiały promocyjne – katalogi, foldery, ulotki, mapy, przewodniki, gadżety promocyjne, ƒ tablice turystyczne i informacyjne (ogólne, przy szlakach i ścieżkach, przy obiektach uzdrowiskowych i turystycznych, itp.) – koncepcje wizualizacji turystycznej, ƒ punkty informacji turystycznej, ƒmobilne informatory o gminie dla urządzeń  typu tablety, smartphony, itp., udział w targach uzdrowiskowych i turystycznych, ƒ udział w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej.

KIERUNKI INWESTYCYJNE GMINY

Nazwa projektu

Opis projektu

Centra rekreacji wodnej

Park wodny w Muszynie

Centra rekreacji ruchowej

 

Plac sportowo - rekreacyjny w miejscowości Żegiestów, gmina Muszyna. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Kolejka widokowa Góra Malnik

Kolejka gondolowa Zapopradzie – Góra Malnik

Wieże widokowe

Wieża widokowa na Górze Malnik. Inwestycja połączona z projektem Kolejki gondolowej Zapopradzie – Góra Malnik. Jednocześnie zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na Górze Malnik dla potrzeb górnej stacji kolejki oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym Wieży widokowej.

Rozbudowa basenu

 

Budowa krytego basenu. Planuje się rozbudowę istniejących basenów w Muszynie poprzez budowę krytych basenów wraz z infrastrukturą Wellness & Spa.

Budowa kładki nad Popradem

 

Kładka pieszo rowerowa Zazamcze – Zapopradzie. Zwiększenie dostępności do strefy wypoczynkowej Zapopradzie. Planowane jest zagospodarowanie terenu uzdrowiska Muszyna poprzez wybudowanie kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Poprad, łączącej dzielnice Zapopradzie z dzielnicą Zazamcze, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Rozbudowa ścieżek spacerowych

 

  1. a) Budowa promenady wypoczynkowo – rekreacyjnej nad Potokiem Szczawnik wraz z zagospodarowaniem terenu.
  2. b) Budowa bulwarów spacerowych nad potokiem Muszynka.

Planuje się zagospodarowanie przestrzeni nad potokiem Muszynka w miejscowości Muszyna, poprzez rozbudowę istniejącej ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszego wraz zagospodarowaniem przyległego terenu na cele rekreacyjno – turystyczne, m.in. wybudowanie kładki pieszo - rowerowej w miejscowości Powroźnik.

Rozbudowa ścieżek rowerowych

 

Modernizacja ścieżki rowerowej (dowiązanie, budowa oświetlenia) na odcinku Pijalnia Anna -Zawodzie (granica z gmina Krynica-Zdrój)

Budowa miejsc aktywnego wypoczynku

Wykonanie zbiorników wodnych na potoku Szczawnik wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt wykonania zbiorników wodnych na potoku Szczawnik wraz z zagospodarowaniem terenu zakłada zbudowanie zbiornika, który powstanie dla gromadzenia wód powierzchniowych płynących poprzez zbudowaną zaporę wodną na potoku Szczawnik w miejscowości Złockie.

Rozbudowa parku uzdrowiskowego

 

Dalsza rozbudowa Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna. Rozbudowa parku o ogrody tematyczne: chiński, grecki, wiklinowy, strefę wypoczynkową.

Kryty stok narciarski

Projekt krytego stoku narciarskiego zakłada zbudowanie nowoczesnego i unikatowego w skali kraju ośrodka do całorocznego uprawiania sportów zimowych, jako zwiększenie atrakcyjności turystycznej Muszyny.

Rozbudowa amfiteatru w dzielnicy Zapopradzie

Modernizacja amfiteatru jest częścią szerszego projektu pn. Rozwój potencjału uzdrowiskowego dzielnicy Zapopradzie oraz Śródmieścia.

Źródło: opracowanie na podstawie danych dostarczonych przez Gminę Muszyna-Zdrój

Podziel się z rodziną i przyjaciółmi

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.