Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna
...
...

TURISTICKÉ HODNOTY A TURISTICKÝ POTENCIÁL KOMUNY

Źródło: gmina_uscie_gorlickie,703995.png (640×370) (targeo.pl) z dnia 21.01.2021.

Uście Gorlickie jest gminą o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych, uzdrowiskowych, kulturowych i wypoczynkowych. Teren Gminy Uście Gorlickie obejmuje zachodnią część Beskidu Niskiego i Góry Hańczowskie oraz część Pasma Magurskiego. Gmina charakteryzuje się leśno-rolniczym typem użytkowania. Lasy w Gminie zajmują około 58% jej ogólnej powierzchni, natomiast użytki zielone – 20% i około 12% pola uprawne. Rzeźba obszaru ma charakter gór niskich o rusztowym obszarze głównych grzbietów i dolin. W krajobrazie dominują długie zalesione pasma górskie lub pojedyncze góry (Lackowa, Jaworzyna), podzielone szerokimi dolinami. Walory turystyczne o charakterze walorów przyrodniczych to góry i pasma górskie takie jak:

  • Lackowa (997 m n. p. m.) – najwyższy szczyt Beskidu Niskiego,
  • Ostry Wierch (938 m n. p. m.),
  • Jaworzyna Koniecznieńska (881 m n. p. m.) – najatrakcyjniejszy widokowo szczyt w Beskidzie Niskim,
  • Kozie Żebro (847 m n. p. m.),
  • Ubocz (788 m n. p. m.),
  • Jaworzynka (777 m n. p. m.),
  • Rotunda (776 m n. p. m.) – na szczycie znajduje się cmentarz zaprojektowany przez Dusana Jurkovica z charakterystycznym napisem: „ Nie płaczcie, że leżymy tak z dala od ludzi, a burze już nam nie raz we znaki się dały… Wszak słońce co dzień rano tu nas wcześniej budzi i wcześniej okrywa purpurą swej chwały”,
  • Sucha Homola (712 m n. p. m.).

Charakterystyczną cechą krajobrazu jest duża ilość przełomów rzecznych, a w obrębie grzbietów występujące przełęcze. Około ¾ powierzchni Gminy leży w zlewni rzeki Ropy i jej największego dopływu Zdynianki, tylko ¼ w zlewni Białej Tarnowskiej. Rzeki płynące na terenie Gminy to Ropa, która wypływa z miejscowości Blechnarka i Biała Tarnowska wypływająca z Izb. Do największych potoków znajdujących się na terenie Gminy należą: Szumiak, Medwinek, Przysłup i Zdynianka. Atrakcją terenu jest zbiornik wodny na rzece Ropa w miejscowości Klimkówka pod górą Czerteż.

Szata roślinna, a szczególnie lasy, nadają obszarowi Gminy szczególne piękno krajobrazowe. W miejscowości czarna znajduje się pomnik przyrody, 5 lip. Na terenie Gminy występują rezerwaty zwierząt i roślin. W lasach występują rzadkie gatunki zwierząt takie jak: dzik, jeleń karpacki, zająć, bóbr, ryś, żbik, wilk, lis. Natomiast do rzadkich gatunków roślin należą: żywiec gruczołowaty, miodunka, tojad wierzchwaty, kostrzewa górska, pięciornik omszony, kopytnik.

Do szczególnych walorów należą zabytkowe układy architektoniczne wsi łemkowskich – chaty łemkowskie, obiekty sakralne – cerkwie, kościoły, zabytkowe cmentarze wojenne z I wojny światowej oraz cmentarze wiejskie, kapliczki i krzyże przydrożne.

Duże znaczenie dla rozwoju Gminy mają złoża wód mineralnych, podziemnych znajdujących się w miejscowości uzdrowiskowej Wysowa, wykorzystywane w lecznictwie uzdrowiskowym.

Czynniki osłabiające potencjał turystyczny Gminy to, między innymi duże zanieczyszczenie powietrza, niewystarczająca infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna, brak tradycji usług agroturystycznych i ich małe rozpowszechnienie, problemy rozwoju przestrzennego czy małe zaplecze turystyczno-rekreacyjne (baza noclegowa, gastronomiczna).

Podziel się z rodziną i przyjaciółmi

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.