Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna
...
...
...

CHARAKTERYSTYKA POŻĄDANYCH PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH

Gmina Czarny Dunajec ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, jednakże dynamiczny wzrost turystyki jest dużym wyzwaniem dla Gminy. W dalszym ciągu nie został wykorzystany potencjał związany z turystyką rowerową, część tras nie jest „domknięta”, brak jest całościowych pętli. Ponadto konieczna jest poprawa infrastruktury sportowej. Wyzwaniem jest zagospodarowanie strefy A obszaru ochrony uzdrowiskowej i stworzenie odpowiedniej infrastruktury. W części miejscowości brak jest lokalnych stref rekreacji, miejsc spędzania wolnego czasu oraz brak jest terenu stanowiącego centrum kulturalno- rozrywkowe. Dodatkowo, istnieje potrzeba stworzenia dodatkowych obiektów przeznaczonych dla zwiedzających.

Ponadto modernizacja dróg gminnych oraz rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego jest ważnym zadaniem dla otwierania nowych terenów inwestycyjnych, turystycznych. Działania z tego zakresu pozwolą na wykorzystanie szans związanych z atrakcyjnym położeniem Czarnego Dunajca dla zwiększenia zainwestowania gospodarczego oraz rozwoju turystyki. Prowadzone są działania związane z modernizacją i przebudową dróg gminnych i innych ciągów komunikacyjnych. Planowany jest rozwój szlaków rowerowych i pieszych, tworzących całościowe pętle, planowany jest rozwój i poprawa infrastruktury sportowej (modernizacja i budowa nowoczesnych obiektów przeznaczonych dla grup piłkarskich, lekkoatletycznych na stadionie w Czarnym Dunajcu, nowe centrum sportowe z boiskami piłkarskimi, trasą nartorolkową w Podczerwonem). Podjęte zostaną działania w celu zagospodarowanie strefy A obszaru ochrony uzdrowiskowej i stworzenia odpowiedniej infrastruktury – opracowane zostanie studium planistyczne, koncepcja strefy.

Ponadto Gmina ma zamiar rozwijać lokalne strefy rekreacji oraz utworzyć centrum kulturalno-rozrywkowe w miejscowości Czarny Dunajec. Główne cele stawiane sobie przez Gminę w sektorze turystyki na najbliższe lata:

  • budowa nowoczesnych obiektów w miejscowości Czarny Dunajec, przeznaczonych do zwiedzania przez turystów – zarówno w obszarze kultury, jak i edukacji,
  • utworzenie strefy A uzdrowiska (obecnie obszar ochrony uzdrowiskowej),
  • utworzenie nowoczesnych obiektów – wystawienniczych, koncertowych,
  • dalsza rozbudowa i powiększanie tras rowerowych na terenie Gminy,
  • utworzenie centrum kulturalno - rozrywkowego w miejscowości Czarny Dunajec,
  • rozbudowa kolejnych odcinków tras rowerowych.

Finansowanie tych usług w części spoczywać będzie na Gminie. Ponadto planowany jest rozwój usług związanych z informacją i promocją turystyczną.

Podziel się z rodziną i przyjaciółmi

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.