Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna
...
...
...

WALORY TURYSTYCZNE I POTENCJAŁ TURYSTYCZNY GMINY

Źródło: gmina_szczawnica,670923.png (640×370) (targeo.pl) z dnia 21.01.2021.

Na walory turystyczne Gminy Szczawnica-Zdrój składają się następujące elementy:

 • harmonijny krajobraz o walorach estetycznych, korzystne warunki bioklimatyczne - wody lecznicze, miejscowość uzdrowiskowa, lasy, obszary górskie;
 • osobliwości flory i fauny – skałki i grupy skał – wąwozy, doliny i przełomy rzeczne, – wodospady, źródła i wywierzyska, – jaskinie i groty, – głazy narzutowe i głazowiska, – inne obiekty geologiczne, muzea, współczesne imprezy kulturalne;
 • wody górskie, kajakarstwo, stadniny koni, tereny górskie.

Obiekty przyrodnicze na terenie gminy to: Góra: Palenica, Bryjarka, Durbaszka, Rezerwat Przyrody: Wawóz Homole, Biała Woda, Pieniński Park Narodowy.

Obiekty zabytkowe na terenie gminy to:

 • Dworek Gościnny - gmach teatralno-hotelowy, znajdujący się w Parku Górnym w Szczawnicy. Został zbudowany w 1884 roku przez Akademię Nauk;
 • Muzeum Pienińskie w Szlachtowej - idea utworzenia muzeum sięga lat 20. XX wieku. Jednak dopiero w 1957 dzięki staraniom Pienińskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Kultury i Sztuki Góralskiej rozpoczęto gromadzenie eksponatów. Pierwsza placówka została otwarta w 1959 w budynku Dworku Gościnnego w Szczawnicy. Niestety, po trzech latach istnienia obiekt strawił pożar. Uratowane zbiory oraz nowe eksponaty przeniesiono do willi „Pałac”. Ponowne otwarcie placówki nastąpiło w 1972. W tej lokalizacji placówka funkcjonowała do 2012, kiedy to budynek willi został odzyskany przez spadkobierców dawnych właścicieli, rodziny Stadnickich. W latach 2012-2014 muzealna ekspozycja została przeniesiona do nowej siedziby - budynku dawnej strażnicy Straży Granicznej w Szlachtowej, przy ul. Łemkowskiej 37. Otwarcie nowej ekspozycji nastąpiło 23 sierpnia 2014 roku.

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2015-2020 czynnikami hamującymi rozwój Gminy są, między innymi:

 • zły stan zachowania części unikatowej architektury uzdrowiskowej oraz duża liczba zdekapitalizowanych obiektów sanatoryjnych w ścisłym centrum miasta,
 • brak wypracowanych wewnętrznych narzędzi współpracy sektora turystyczno-uzdrowiskowego (pomiędzy przedsiębiorcami branży turystyczno-uzdrowiskowej) oraz słaba komunikacja sektora turystycznego z władzami samorządowymi,
 • brak wypracowanych rozwiązań kompromisowych pozwalających na rozwój produktów turystyczno-uzdrowiskowych przy jednoczesnym zachowaniu dużego szacunku dla unikatowych wartości przyrodniczych i krajobrazowych obszaru,
 • słabo zróżnicowana baza gastronomiczna,
 • zbyt słabo (w stosunku do oczekiwań) rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
 • problemy ekologiczne (znaczące zanieczyszczenie powietrza, szczególnie w strefach uzdrowiskowych,
 • brak systemowych rozwiązań w zakresie promocji produktu turystyczno-uzdrowiskowego oraz nowoczesnych narzędzi i rozwiązań wspomagających rozwój turystyki (systemów informatycznej rezerwacji, informacji itp.),
 • duże natężenie ruchu w centrum uzdrowiska, nieuregulowane kwestie parkingowe,
 • nieuregulowane stany własnościowe części nieruchomości,
 • chaos i bałagan przestrzenny w dolnej części Uzdrowiska,
 • występujące obszary o znacząco gorszym stanie infrastruktury technicznej (obszar miasta należący do Uzdrowiska, zły stan dróg prowadzących do osad górskich: Gabańka, Przysłop, Groń),
 • niewystarczająca oferta kulturalno-edukacyjna (zarówno dla mieszkańców jak i osób przyjeżdżających) – w odniesieniu do turystów dotyczy szczególnie okresów poza głównym sezonem turystycznym,
 • duża presja inwestycyjna na obszary o wybitnych walorach kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych,
 • ograniczenia planistyczne uniemożliwiające rozbudowę bazy noclegowej w ścisłym centrum Uzdrowiska,
 • zbyt mała aktywność w promowaniu lokalnej tradycji i zachowania tożsamości miejsca w działaniach przestrzennych (brak rozwiązań systemowych),
 • znaczny ruch kołowy w strefie A Uzdrowiska oraz brak parkingów „zaporowych”,
 • słabe wykorzystanie tradycyjnych detali architektonicznych w kreowaniu przestrzeni publicznej (np. elementów małej architektury),
 • stan infrastruktury drogowej – brak chodników poza centrum miasta, brak ścieżek rowerowych,
 • nie w pełni wykorzystane dziedzictwo kulturowe górali pienińskich do budowania klimatu miejsca (częste instrumentalne traktowanie „góralszczyzny” bez zagłębienia się w kontekst kulturowy).

Podziel się z rodziną i przyjaciółmi

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.