Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna
...
...
...

WALORY TURYSTYCZNE I POTENCJAŁ TURYSTYCZNY GMINY

Bardzo korzystne walory klimatyczne, w tym związane z jakością powietrza, zostały potwierdzone w toku procedury utworzenia w gminie obszaru ochrony uzdrowiskowej i zostały opisane w operacie uzdrowiskowym.

Krajobraz gminy posiada wysokie walory estetyczne. Z jednej strony wpływa na to lokalizacja i ukształtowanie gminy – z położoną w centrum kotliną oraz okalającymi ją pasmami wzgórz oraz widokiem na pasma górskie – w tym Tatr. Drugim czynnikiem jest bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe obszaru torfowisk wysokich, borów bagiennych i innych siedlisk torfowiskowych. Tworzą one rozległe kompleksy roślinności nietypowej dla tej szerokości geograficznej – o charakterze borealnym i subborealnym. Dodatkowo znaczne rejony Gminy mają charakter leśny, łęgowy oraz rolniczy (łąki ekstensywnie wykorzystywane).

Bogactwem leczniczym gminy jest borowina, wciąż eksploatowana w miejscowości Piekielnik. Ponadto charakter leczniczy wykazują wody termalne z odwiertu w Chochołowie. Jedynym ośrodkiem wykorzystującym obecnie te surowce jest miasteczko wodne – Termy Chochołowskie. Gmina obecnie prowadzi prace w celu uruchomienia i zagospodarowania uzdrowiska – prowadzone są działania związane z przystosowaniem planu miejscowego oraz prace koncepcyjne.

Warunki bioklimatyczne Gminy są przestrzennie zróżnicowane, pomimo niewielkiego jej obszaru, należącego w całości do karpackiego regionu klimatycznego. Są one determinowane ukształtowaniem powierzchni i wzniesieniem terenu. Występują tu charakterystyczne dla obszarów górskich piętra klimatyczne. Zarówno dla Beskidu Orawsko-Podhalańskiego, jak i Pogórza Gubałowskiego charakterystyczne jest piętro umiarkowanie chłodne ze średnią roczną temperaturą powietrza od +4 do +6 °C. Kotlina Orawsko-Nowotarska, pomimo położenia w hipsometrycznej strefie piętra umiarkowanego ciepłego, wyróżnia się indywidualnymi cechami klimatu, tzw. odmianą klimatu dolin i kotlin.

Z punktu widzenia lecznictwa uzdrowiskowego pozytywnymi cechami są: mała ilość dni gorących i upalnych oraz rzadkie stany parności. Klimat Czarnego Dunajca jest surowy i charakteryzuje się dużą bodźcowością termiczną. Korzystne warunki bioklimatyczne, czyste powietrze, a także inne walory środowiska geograficznego w pełni predysponują Czarny Dunajec do przedstawiania balneologiczno-klimatycznej oferty, szczególnie w zakresie terapii chorób ortopedyczno-urazowych, chorób reumatologicznych i chorób ginekologicznych.

Wyjątkowość flory i fauny związana jest głównie z występowaniem torfowisk wysokich – stanowiących relikt przeszłości, posiadający cechy środowiska borealnego. Wśród roślinności na uwagę zasługują mchy torfowce, krzewinki – jak borówka bagienna, żurawina, borówka brusznica, unikatowa malina moroszka, bagno, wełnianka, z drzew - sosna kosodrzew. Bardzo interesujące są również gatunki owadożernej rosiczki. W świecie zwierząt bezkręgowych występuje motyl szlaczkoń torfowiec (jedna z najliczniejszych populacji w tej części Europy), natomiast spośród kręgowców najbardziej charakterystycznym gatunkiem jest cietrzew (spektakularne tokowiska), tworzący na terenie Gminy jedną z kilku najliczniejszych populacji w Polsce. Ponadto na przelotach spotykane są rzadkie gatunki ptaków szponiastych – jak błotniaki, orliki, orzeł przedni.

Ciekawą atrakcją Gminy są naturalne, nienaruszone odcinki koryt rzecznych i potoków górskich. Rzeka Czarny Dunajec i mniejsze potoki tworzą ciekawe siedlisko – kamieńce nadrzeczne: szerokie rozlewiska, w których rzeka płynie wieloma nurtami, swobodnie zmieniając swój bieg, po każdym wezbraniu tworząc nowy krajobraz, nowe siedliska dla pionierskiej roślinności. W kilku miejscach rzeki tworzą ciekawe odsłonięcia geologiczne – szczególnie rzeka Czarny Dunajec, potok Rogoźnik. Największą atrakcją geologiczną Gminy są torfowiska wysokie. Dla przybliżenia mieszkańcom i turystom ich wyjątkowości utworzone zostało Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie. Poprzez bardzo nowoczesną ekspozycję multimedialną - prezentuje ona geologiczną i przyrodniczą charakterystykę obszaru torfowisk. Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk ma na celu zwiększenie zrównoważonego wykorzystania torfowisk jako unikatowego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego poprzez wspólną ochronę oraz udostępnianie ich turystom i mieszkańcom.

Podziel się z rodziną i przyjaciółmi

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.