Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna
Mapa obcí

"Podpora dejavnostim MSP v turistični industriji in povečanje prepoznavnosti Malopoljske kot turistične gospodarske znamke"

 

Vir financiranja:

Projekt, sofinanciran v okviru Regionalnega operativnega programa regije Małopolska za obdobje 2014–2020 , prednostna os 3: Podjetniška Malopoljska, ukrep 3.3 Internacionalizacija malopoljskega gospodarstva, podukrep 3.3.1. Gospodarska promocija Malopoljske, sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodja projekta:   Fundacija za razvoj regij

Projektni partner:   Združenje zdraviliških skupnosti Republike Poljske

Pokritost: Małopolskie vojvodstvo.

Obdobje izvajanja projekta: 23.06.2019 - 31.12.2022

Skupni stroški izvedbe projekta znašajo 6.200.125 PLN

Znesek sofinanciranja projekta : 5.270.106,25 PLN

Glavni cilj projekta:  

Cilj projekta je podpreti mednarodno dejavnost malopoljskih podjetij, ki delujejo v industriji prostega časa v zdraviliških mestih v regiji, in povečati prepoznavnost Malopoljske kot gospodarske znamke na področju zdraviliškega turizma, tako na nacionalni kot mednarodni ravni.

Udeleženci projekta:

Projekt je namenjen MSP, ki med drugim delujejo v industriji prostega časa iz Malopoljskega vojvodstva in delujejo v zdraviliških občinah na Malopoljskem. za hotele / penzione in druge nastanitve, SPA centre, kmečka turistična podjetja, podjetja, ki nudijo storitve na področju športa in rekreacije, kulture in gastronomije. Upravičenci projekta bodo podjetniki iz vseh zdraviliških občin Malopoljskega vojvodstva.

Podjetniki iz sektorja MSP z registriranim sedežem ali podružnico (preverjanje na podlagi CEiDG ali KRS) ali ki delujejo v Malopoljskem vojvodstvu in zagotavljajo storitve v industriji prostega časa iz 8 zdraviliških občin na Malopoljskem (preverjanje na podlagi izjave v obrazcu za zaposlitev ) bodo zaposleni za projekt. Mala in srednja podjetja, ki bodo zaposlena v projektu, bodo imela zaradi specifičnosti panoge strategijo/razvojni načrt za pridobivanje strank na zunanjih trgih.

V okviru projekta se bodo izvajale aktivnosti na področju:

 • spodbujanje gospodarske ponudbe regije na področju zdraviliškega turizma,
 • podpiranje malopoljskih MSP iz industrije prostega časa, ki delujejo v zdraviliških mestih v regiji, pri njihovi širitvi na zunanje trge
 • podpora investicijskemu procesu v regiji v zdraviliških mestih.

Aktivnosti, ki se izvajajo v 3-letnem projektu, vključujejo:

 1. Organizacija mednarodnega zdraviliško turističnega sejma na Malopoljskem.
 2. Promocija turistične ponudbe MSP s pomočjo inovativnih komunikacijskih rešitev.
 3. Promocija turistične ponudbe regije na televiziji, radiu in internetu ter v klasični obliki (promocijski in tiskovni materiali)
 4. Potovanja delegacij na mednarodne turistične sejme
 5. Baza podatkov o naložbenih priložnostih
 6. Delavnice za MSP

 

PRAVILA ZAPOSLOVANJA ZA PROJEKT:  

opredeljuje PRAVILA ZAPOSLOVANJA IN SODELOVANJA V PROJEKTU - § 4 Dokumentacija o zaposlovanju in pravila zaposlovanja

 1. Kandidati, ki jih zanima sodelovanje v projektu, bodo morali projektni pisarni predložiti Zaposlitveni obrazec s prilogami.
 2. Obrazec za zaposlitev je na voljo v projektni pisarni in na spletnih straneh tumalopolska.pl , www.f-rr.org , www.sgurp.pl .
 3. Zaposlitveni obrazec je dovoljeno oddati osebno, poslati po pošti na naslov projektne pisarne ali poslati skene na e-naslov: projekt@sgurp.pl ali rekrutacja@tumalopolska.pl
 4. Projektne prijave bodo sprejemali v t.i odprto zaposlovanje (neprekinjen promet) od dneva začetka veljavnosti teh pravil za zaposlovanje in sodelovanje v projektu.
 5. Vrstni red prispelih prijav je odločilen za uvrstitev v posamezne aktivnosti v projektu. Pri prijavah po pošti je odločilen datum prejema v projektni pisarni. Razpis bo zaključen, ko bo izčrpano število mest, predvidenih v projektu za posamezne dejavnosti.
 6. Prijave za projekt, predložene na obrazcu, ki ga ni pripravil FRR, ali v skladu s postopkom, določenim v teh predpisih, bodo zavrnjene.
 7. Priloge, priložene dokumentom o zaposlitvi, ki niso predvidene v teh predpisih, niso predmet ocenjevanja v nobeni fazi postopka zaposlovanja.
 8. Določeno je, da oddaja razpisne dokumentacije ni enaka začetku sodelovanja v projektu.
 9. Prijave so predmet formalnega in vsebinskega vrednotenja.
 10. Kot del formalnega ocenjevanja se upoštevajo naslednja merila:
 11. ki pripadajo ciljni skupini, določeni v 1. odst 4,
 12. pošiljanje Zaposlitvenega obrazca v roku, določenem v tč 4 v obliki, določeni v tč 3.
 13. V primeru formalnih pomanjkljivosti bo priglasitelj pozvan, da jih dopolni v roku 7 koledarskih dni.
 14. Vloge, pri katerih formalne pomanjkljivosti niso bile odpravljene, niso predmet nadaljnje presoje.
 15. Obrazec za zaposlitev z vsemi prilogami mora biti izpolnjen v poljščini, čitljivo in podpisan s strani osebe, pooblaščene za zastopanje MSP, ki se prijavlja za sodelovanje v projektu.
 16. V postopku izbire udeležencev projekta se kvalifikacija izvaja na podlagi tega pravilnika.
 17. Predloženih obrazcev za zaposlitev skupaj s priloženimi dokumenti ni mogoče vrniti.
 18. V postopku zaposlovanja Komisija sproti (vsaj enkrat mesečno) pripravlja zbirno poročilo s seznamom usposobljenih subjektov.
 19. Upravičenost do sodelovanja v projektu se ugotavlja z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje v projektu, opisanih v tem pravilniku. V primeru večjega števila prijav Sodelujočih od zneska, ki je predviden v projektu, bo komisija za zaposlovanje pripravila t.i. rezervni seznam.
 20. Komisija za zaposlovanje MSP subjekte obvešča o rezultatih zaposlovanja po pošti, elektronski pošti ali telefonu.
 21. Udeleženec projekta je dolžan podpisati pogodbo za sodelovanje v projektu in (v kolikor je to primerno) predložiti Obrazec podatkov, ki ga je predložil ob prijavi na pomoč de minimis, ki je priloga tega pravilnika.
 22. Zaposlovanje udeležencev bo potekalo v skladu z načeli enakih možnosti in nediskriminacije, vključno z dostopnostjo za invalide.

Dokumenti za zaposlitev:  

 1. PRAVILA ZA ZAPOSLOVANJE IN SODELOVANJE V PROJEKTU
 2. Dodatek 1 – Obrazec za zaposlitev
 3. Priloga št. 2 -   Izjava o sodelovanju v projektu
 4. Priloga št. 3 - Obrazec podatkov ob vlogi za pomoč de minimis
 5. Dodatek št. 4 - Zaposlitveni obrazec Mobilna aplikacija

 

Koordinatorka projekta: Edyta Batkowska, e-naslov: ebatkowska@f-rr.org

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.