Przejdź na koniec
Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny-Dunajec Czarny-Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście-Gorlickie Uście-Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Czarny Dunajec Czarny Dunajec Szczawnica Szczawnica Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój Muszyna Muszyna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Uście Gorlickie Uście Gorlickie Strona główna Kraków-Swoszowice Kraków-Swoszowice - ciekawe miejsca Kraków-Swoszowice - baza inwestycyjna Zamknij Strona główna Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój Mapa Strona główna Czarny Dunajec Czarny Dunajec Czarny Dunajec Mapa Strona główna Szczawnica Szczawnica Szczawnica Mapa Strona główna Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój Mapa Strona główna Muszyna Muszyna Myszyna Mapa Strona główna Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój Mapa Strona główna Uście Gorlickie Uście Gorlickie Uście Gorlickie Mapa Strona główna
Karta över kommuner

"Stöd till små och medelstora företags verksamhet inom turistnäringen och öka erkännandet av Małopolska som ett turistekonomiskt varumärke"

 

Finansieringskälla:

Projekt medfinansierat under Małopolska-regionens regionala operativa program för 2014–2020 , prioriterad axel 3: Entreprenörskap Małopolska, åtgärd 3.3 Internationalisering av Małopolska-ekonomin, delåtgärd 3.3.1. Ekonomiskt främjande av Małopolska, medfinansierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektledare:   Stiftelsen för utveckling av regioner

Projektpartner:   Association of Health Resort Communities i Republiken Polen

Täckning: Małopolskie voivodship.

Projektgenomförandeperiod: 2019-06-23 - 2022-12-31

Den totala kostnaden för projektets genomförande är 6 200 125 PLN

Projektmedfinansieringsbelopp : 5 270 106,25 PLN

Huvudmålet med projektet:  

Målet med projektet är att stödja den internationella verksamheten för Małopolska-företag som är verksamma inom fritidsindustrin i regionens kurorter och att öka erkännandet av Małopolska som ett ekonomiskt varumärke inom spaturismområdet, både nationellt och internationellt.

Projektdeltagare:

Projektet riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom fritidsindustrin från Małopolskie Voivodeship som är verksamma i kurortskommunerna i Małopolska, bland annat för hotell/pensionat och annat boende, SPA-center, agriturismföretag, företag som tillhandahåller tjänster inom sport och rekreation, kultur och gastronomi. Projektets förmånstagare kommer att vara entreprenörer från alla kurortskommuner i Małopolskie Voivodeship.

Entreprenörer från små och medelstora företag med sitt säte eller filial (verifiering baserad på CEiDG eller KRS) eller verksamma i Małopolskie Voivodeship och tillhandahåller tjänster inom fritidsbranschen från 8 kurortskommuner i Małopolska (verifiering baserad på förklaringen i rekryteringsformuläret ) kommer att rekryteras för projektet. . På grund av branschens specifika karaktär kommer små och medelstora företag som rekryteras till projektet att ha en strategi/utvecklingsplan för att skaffa kunder från externa marknader.

Som en del av projektet kommer aktiviteter att genomföras inom området:

 • främjande av regionens ekonomiska erbjudande inom spa-turism,
 • stödja Małopolska små och medelstora företag från fritidsindustrin som är verksamma i kurorter i regionen i deras expansion till externa marknader
 • stöd till investeringsprocessen i regionen i kurorter.

Aktiviteterna som genomförs i det 3-åriga projektet inkluderar:

 1. Organisation av International Health Resort Tourism Fair i Małopolska.
 2. Främjande av turistutbudet för små och medelstora företag med hjälp av innovativa kommunikationslösningar.
 3. Marknadsföring av regionens turistutbud på tv, radio och internet samt i traditionell form (reklam och tryckt material)
 4. Resor av delegationer till internationella turismmässor
 5. Databas över investeringsmöjligheter
 6. Workshops för små och medelstora företag

 

REGLER FÖR REKRYTERING FÖR PROJEKTET:  

definierar REGLER FÖR REKRYTERING OCH DELTAGANDE I PROJEKTET - § 4 Rekryteringsdokumentation och rekryteringsregler

 1. Kandidater som är intresserade av att delta i projektet kommer att behöva skicka in ett rekryteringsformulär med bilagor till projektkontoret.
 2. Rekryteringsformuläret finns tillgängligt på projektkontoret och på webbplatserna tumalopolska.pl , www.f-rr.org , www.sgurp.pl .
 3. Det är tillåtet att skicka in rekryteringsformuläret personligen, skicka det per post till adressen till projektkontoret eller skicka skanningar till e-postadressen: projekt@sgurp.pl eller rekrutacja@tumalopolska.pl
 4. Projektansökningar kommer att tas emot i den sk öppen rekrytering (kontinuerlig trafik) från och med ikraftträdandet av dessa Regler för rekrytering och deltagande i Projektet.
 5. Den ordning i vilken ansökningar kommer in är avgörande för att kvalificera sig för enskilda aktiviteter i projektet. Vid postansökningar är det datum för mottagandet av Projektkontoret som är avgörande. Ansökningsomgången kommer att stängas när antalet platser som avses i projektet för enskilda aktiviteter är uttömda.
 6. Ansökningar för projektet som lämnats in på annan blankett än som upprättats av FRR eller som inte gjorts i enlighet med förfarandet i dessa föreskrifter kommer att avslås.
 7. Bilagor till rekryteringsdokument som inte föreskrivs i dessa regler är inte föremål för utvärdering i något skede av rekryteringsprocessen.
 8. Det föreskrivs att inlämnande av rekryteringshandlingar inte är liktydigt med att påbörja deltagande i projektet.
 9. Ansökningar är föremål för formell och innehållsrelaterad utvärdering.
 10. Som en del av den formella bedömningen beaktas följande kriterier:
 11. tillhörande den målgrupp som anges i 1 § mom 4,
 12. skicka rekryteringsformuläret inom den tidsfrist som anges i punkten 4 i den form som anges i punkten 3.
 13. I händelse av formella brister kommer den anmälande enheten att uppmanas att komplettera dem inom 7 kalenderdagar.
 14. Ansökningar för vilka formfel inte har åtgärdats är inte föremål för ytterligare prövning.
 15. Rekryteringsformuläret med alla bilagor måste fyllas i på polska, läsligt och undertecknat av en person som är behörig att representera det SME som ansöker om deltagande i projektet.
 16. I förfarandet för att välja deltagare till projektet baseras kvalificeringen på dessa regler.
 17. De inskickade rekryteringsformulären tillsammans med de bifogade dokumenten kan inte returneras.
 18. I rekryteringsprocessen upprättar kommittén löpande (minst en gång i månaden) en sammanfattande rapport innehållande en förteckning över kvalificerade personer.
 19. Behörighet för deltagande i projektet bestäms av uppfyllandet av villkoren för deltagande i projektet som beskrivs i dessa bestämmelser. Vid ett större antal Deltagares ansökningar än vad som avses i Projektet kommer Rekryteringskommittén att utarbeta s.k. reservlista.
 20. Rekryteringskommittén informerar små och medelstora företag om rekryteringsresultaten via post, e-post eller telefon.
 21. Projektdeltagaren är skyldig att underteckna ett avtal om deltagande i projektet, och (om tillämpligt) att lämna in den form för information som lämnas vid ansökan om stöd av mindre betydelse, som bifogas dessa föreskrifter.
 22. Rekrytering av deltagare kommer att ske i enlighet med principerna om lika möjligheter och icke-diskriminering, inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Rekryteringsdokument:  

 1. REGLER FÖR REKRYTERING OCH DELTAGANDE I PROJEKTET
 2. Bilaga 1 - Rekryteringsformulär
 3. Bilaga nr 2 -   Förklaring om deltagande i projektet
 4. Bilaga nr 3 - Form för information som lämnas vid ansökan om stöd av mindre betydelse
 5. Bilaga nr 4 - Rekryteringsformulär Mobilansökan

 

Projektkoordinator: Edyta Batkowska, e-post: ebatkowska@f-rr.org

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies


Używamy plików cookies aby zwiększyć funkcjonalnośc strony oraz zbierać statystyki odwiedzin witryny.

Zaakceptuj i kontynuuj.